Detail předmětu

Komunikační technologie

FEKT-BKOMAk. rok: 2016/2017

Předmět se věnuje těmto tématům: technika sítí a protokolů - komunikační modely, způsob přenosu informace, důvody použití sítí, základní struktura sítí, typy sítí, architektura komunikace systémů, referenční model ISO/OSI, síťový model TCP/IP. Principy komunikačních technik – vícenásobné využití cest, obousměrná komunikace. Rozbor úloh jednotlivých vrstev komunikačních modelů s ohledem na ISO/OSI i TCP/IP - fyzická vrstva, spojová vrstva, síťová vrstva, transportní vrstva, relační vrstva, prezentační vrstva a aplikační vrstva.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat a vysvětlit základní komunikační modely a způsoby přenosu informace,
- vyjmenovat základní struktury sítí, vyjádřit jejich výkonnostní parametry,
- popsat a vysvětlit obecnou architekturu komunikace systémů,
- identifikovat odlišnosti síťových modelů ISO/OSI a TCP/IP, definovat tyto modely,
- popsat základní principy vícenásobného využívání přenosových cest a metody zajištění obousměrné komunikace,
- vysvětlit fungování fyzické vrstvy přenosových systémů,
- vysvětlit úlohu spojové vrstvy přenosových systémů,
- vyjádřit podstatu fungování a služeb síťové vrstvy přenosových systémů včetně role hlavních protokolů této vrstvy,
- interpretovat funkci transportní vrstvy přenosových systémů,
- vysvětlit úlohu relační a prezentační vrstvy přenosových systémů,
- popsat vybrané úkoly a protokoly aplikační vrstvy přenosových systémů.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen: - využívat různé číselné soustavy a převody mezi nimi - vysvětlit a využívat základní jednotky běžné v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), např. velikost dat, - využívat základní pojmy z oblasti ICT, např. operační systém.

Doporučená nebo povinná literatura

Jeřábek, J. Komunikační technologie. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-172, ISBN 978-80-214-4713-4. (CS)
Peterson, L. L., Bruce S. D. Computer networks: a systems approach, páté vydání. Burlington: Morgan Kaufmann, 2011. (EN)
Forouzan, B. A. TCP/IP protocol suite, čtvrté vydání. Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2010. (EN)
Satrapa, P.: IPv6: Internet Protocol verze 6, třetí vydání. Neocortex, Praha 2011. (CS)
Pužmanová, R.: Moderní komunikační sítě od A do Z, druhé aktualizované vydání. Computer Press, Brno 2006. (CS)
Hošek, J., Jeřábek, J. Komunikační technologie - laboratorní cvičení. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 1-116, ISBN 978-80-214-4722-6. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Až 30 bodů za cvičení (body student získává za samostatné úkoly, test a samostatný projekt).
Až 70 bodů za písemnou zkoušku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Komunikační modely, přenos informace.
2. Struktura sítí, architektura komunikace.
3. Základní popis síťových modelů ISO/OSI a TCP/IP.
4. Vícenásobné využití přenosových cest.
5. Fyzická vrstva přenosových systémů.
6. Spojová vrstva přenosových systémů.
7. Síťová vrstva přenosových systémů (služby, úloha vrstvy, adresy, směrování).
8. Síťová vrstva přenosových systémů (datagramy, tunelování, překlad, řízení provozu, IPv6).
9. Transportní vrstva přenosových systémů.
10. Relační vrstva přenosových systémů.
11. Prezentační vrstva přenosových systémů.
12. Aplikační vrstva přenosových systémů.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům orientaci v oblastech základních druhů a struktur komunikačních sítí určených pro přenos hovorů, dat a obrazů a také v technikách přenosů informacím, které se v nich používají.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádné omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-TLI , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program IBEP-T bakalářský

  obor T-IBP , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný mimooborový
  obor B-MET , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný mimooborový

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor