Detail předmětu

Advanced data transmission technology

FEKT-NVDPAk. rok: 2015/2016

Systémy pro přenos dat (SPD). Poloha SPD v nadřazeném systému. Spolehlivost SPD(vlastnosti systémových prvků, vliv podmínek provozu). Diagnostika poruch. Měření a odhady spolehlivosti. Jakost SPD jako obslužného systému. Bezpečnost přenosu v SPD. Detekční a samoopravné kódy v SPD (RS kódy, RM kódy, Ungerboeckovy kódy,Turbokódy).
Současné systémy se zabezpečovacími kódy. Techniky snižování nadbytečnosti v SPD.

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí získat charakteristiky distribuce chyb, které vzniknou během přenosu dat skutečným datovým kanálem. Tyto charakteristiky použijí k návrhu protichybového zabezpečení přenosu dat zabezpečovacím kódem.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

STALLINGS, W. Data and Computer Communications,Prentice Hall Internationals Editions, 1994
JAMES,M.O. Coding for Channels with Feedback.Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London, 1998.
JOHANNESSON,R., ZIGANGIROV, K., S., Fundamentals of Convolutional Coding. IEEE Press, 1999.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se zjišťováním spolehlivé činnosti systémů pro přenos dat.Studují se především způsoby kódování datového signálu. Využívá se především kódové zabezpečení proti chybám vzniklým při přenosu datového signálu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor