Detail předmětu

AC drives

FEKT-NSPOAk. rok: 2015/2016

Regulační pohony s asynchronním motorem: Frekvenční charakteristiky řízení asynchronního motoru, statické charakteristiky skalárního a vektorového řízení, syntéza regulační smyčky rychlosti. Regulační pohony se synchroním motorem, statické charakteristiky vektorového řízení, struktury regulačních obvodů, napájení motoru z proudového a z napěťového zdroje. Podsynchronní a nadsynchronní kaskáda, statické charakteristiky, syntéza regulátorů.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Písemnou a ústní zkouškou se ověřuje, že absolvent předmětu je schopen:
- popsat a vysvětlit způsob a podmínky popisu veličin ve střídavých elektrických strojích pomocí prostorových vektorů
- Vysvětlit pojmy Clarkovy a Parkovy transformace a jejich význam. Definovat a zdůvodnit významné souřadné systémy
- vysvětlit výpočet výkonu a momentu ve střídavých strojích pomocí prostorových vektorů
- popsat a vysvětlit model asynchronního stroje a jeho transformace do jednotlivých souřadných systémů
- popsat a vysvětli model synchronního stroje. Modifikovat model pro jednotlivé varianty synchronního stroje
- popsat a vysvětlit běžné varianty skalárního řízení asynchronních strojů
- popsat a vysvětlit běžné varianty vektorově orientovaného řízení asynchronních strojů
- popsat a vysvětlit vektorově orientované řízení synchronních strojů
- popsat model trojfázového tranzistorového střídače napěťového typu. Definovat jeho vstupy a výstupy, zesílení a operátorový přenos

Na laboratorních cvičeních se studenti naučí a formou zápočtových projektů se ověřuje schopnost:
- realizovat dynamické modely střídavých strojů
- realizovat modely metod řízení střídavých strojů
- určit operátorové přenosy řízených soustav a spočítat parametry regulátorů pro jednotlivé metody řízení

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen: - vysvětlit základní fyzikální a elektrotechnické principy mající vztah k elektromechanické přeměně energie - aplikovat teorii řízení ve spojitém čase - realizovat modely v prostředí MATLAB - SIMULINK Z oblasti aplikované matematiky by měl být student schopen: - aplikovat Laplaceovu transformaci a operátorový počet - aplikovat komplexní počet - aplikovat základní principy integrálního a diferenciálního počtu funkce jedné reálné i komplexní proměnné

Doporučená nebo povinná literatura

Caha, Černý: Elektrické pohony, SNTL (CS)
Leonhard: Control of Electrical Drives, Springer (EN)
Bose: Power Electronics and Variable Frequency Drives, IEEE Press (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Hodnoceny jsou 2 zápočtové projekty a ústní zkouška s písemnou přípravou

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Prostorový vektor, Parkova a Clarkova transformace
Základy dynamického modelování trojfázových strojů, parametry modelů
Model asynchronního stroje
Model synchronního stroje
Model trojfázového tranzistorového střídače, Metody generování PWM
Metody skalárního řízení asynchronního stroje
Metody vektorově orientovaného řízení asynchronního stroje
Přímé řízení momentu asynchronního stroje
Vektorvě orientované řízení synchronního stroje
Úvod do metod bessenzorového řízení
Aplikace asynchronního stroje s napájením do rotoru

Cíl

Seznámení s teorií střídavých regulačních pohonů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná jsou počítačová laboratorní cvičení

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

8 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning