Detail předmětu

Radio Relay and Satellite Communication

FEKT-NSDSAk. rok: 2015/2016

Základní pojmy a dělení radioreléových (RR) a družicových spojů (DS). Kmitočtové plány, druhy signálů, modulace, kódování. Skladba analogových a digitálních systémů. Energetická bilance, šumové charakteristiky a jakostní činitele RR a DS. Dráhy a technologie družic. Organizace a charakteristiky systémů pevné, pohyblivé a rozhlasové družicové služby. Experimentální, meteorolog., navig. družice. Rádiové spojení se vzdáleným vesmírem. V laboratořích jsou prováděna měření na družicových spojích a jejich simulátorech. Exkurse do střediska RR a DS v ČR.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají teoretické a praktické vědomosti v oboru radioreléových a družicových spojů. V laboratořích pracují se simulátorem kompletního družicoveho spoje v pásmu C a s reálnými experimentálními satelity. Naučí se predikovat jejich polohu, zpracovávat signály s družic vcetně snímků a vyhodnocovat jejich telemetrii.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

MARAL, G., BOUSQUET, M. Satellite Communications Systems. John Wiley&Sons Ltd. England 1993 (EN)
EVANS, B. G. Satellite Communication systems 3rd edition. The Institution of Electrical Engineers, London 2000, United Kingdom (EN)
PRATT,T.-BOSTIAN,C.-ALLNUTT,J.: Satellite Communications. John Wiley & Sons Inc., 2003, p. 536 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Stále větší uplatnění družicových komunikačních systémů, a zvláště systémů s individuálním přístupem (VSAT, INMARSAT, IRIDIUM, GPS apod.), vyžaduje výchovu kvalifikovaných odborníků v řádném i postgraduálním studiu. Zaměření předmětu je orientováno na pochopení fyzikálních souvislostí družicové komunikace při srovnání s terrestriálními rádiovými systémy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-EST , 1. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning