Detail předmětu

Projecting, Administration and Security

FEKT-NNSBAk. rok: 2015/2016

Prvky počítačových sítí. Struktura počítačových sítí. Návrh počítačových sítí. Přenosové protokoly a jejich bezpečnost (IEEE 802.3, TCP/IP, IPv6, IPSec, SSL, WAP). Správa a bezpečnost linuxových systémů. Konfigurace síťových služeb a síťových prvků. Zabezpečení síťových služeb. Firewally a blokování komunikace. Monitorování stavu síťových prvků a zátěže počítačových sítí.

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni se orientovat v návrhu počítačových sítí a v síťových službách.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia a základní znalosti Linuxu.

Doporučená nebo povinná literatura

Graham, S. - Shah, S.: Administrace systému Linux. Grada, Praha 2003.
Toxen, B.: Bezpečnost v Linuxu. Grada, Praha 2003.
Strebe, M. - Perkins, Ch.: Firewally a proxy-servery. Grada, Praha 2004.
McNab, Ch.: Network Security Assessment. O'Reilly, N. York 2004.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Prvky počítačových sítí (síťové karty, rozbočovače, přepínače, směrovače).
2. Struktura počítačových sítí.
3. Návrh počítačových sítí.
4. Přenosové protokoly a jejich bezpečnost - IEEE 802.3, 802.1x a TCP/IP.
5. Přenosové protokoly a jejich bezpečnost - IPv6, IPSec, SSL.
6. Přenosové protokoly a jejich bezpečnost - WAP, 802.11i a Radius.
7. Správa linuxových systémů.
8. Bezpečnost linuxových systémů.
9. Konfigurace síťových prvků.
10. Konfigurace síťových služeb.
11. Zabezpečení síťových služeb.
12. Firewally a blokování komunikace.
13. Monitorování stavu síťových prvků a zátěže počítačových sítí.

Cvičení:
1. Konfigurace síťových prvků.
2. Konfigurace linuxových systémů.
3. Konfigurace síťových služeb.
4. Zabezpečení síťových služeb.
5. Konfigurace firewalů.
6. Monitorování sítí.

Cíl

Seznámit s návrhem, správou, službami a se zabezpečením linuxových počítačových sítí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-TIT , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor