Detail předmětu

Diploma Thesis

FEKT-NMSSAk. rok: 2015/2016

Samostatná diplomová práce řešící vybraný problém z nabídky zadání na oborových ústavech.Téma je zadáno ve shodě s platnými studijními předpisy.

Výsledky učení předmětu

Student by měl prokázat, že umí samostatně řešit inženýrské úkoly na odpovídající úrovni.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

According to project allocation.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Obhajoba před státní zkušební komisí

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem je zpracování diplomové práce vybrané z nabídky oborových ústavů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-SVE , 2. ročník, letní semestr, 30 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

117 hod., povinná

Vyučující / Lektor