Detail předmětu

Traditional medical and ecological imaging systems

FEKT-NKZSAk. rok: 2015/2016

Fyzikální a technické aspekty konstrukce zobrazovacích systémů s přímou syntézou obrazu používaných v lékařství a ekologii. Základy obecné teorie zobrazení, principy získávání, zpracování a analýzy obrazových dat, hodnocení vlastností zobrazovacích systémů. Obecný analogový a digitální zobrazovací systém. Konstrukce termovizních kamer, konvenčních rentgenových zobrazovacích systémů, digitálních rentgenových zobrazovacích systémů, planárních gamazobrazovacích systémů. Systémové řešení zobrazovacích systémů s ohledem na přenos informace z obklopujícího prostředí na člověka s cílem diagnostiky prostředí a objektu.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o obecné teorii procesu zobrazení a její aplikaci na konstrukci jednotlivých typů zobrazovacích systémů o fyzikálních omezeních konstrukce a způsobu hodnocení jejich vlastností.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Ptáček,M.:Digitální zpracování a přenos obrazové informace,Nakladatelství dopravy a spojů. Praha. 1983 (CS)
Jain,A.K.:Fundamentals of Digital Image Processing,Prentice Hall. 1989 (EN)
Gonzalez,R.C.,Wintz,P.:Digital Image Processing,Addison-Wesley Publishing Compeny. 1987 (EN)
Krestl,E.: Imaging Systems for Medical Diagnostics,Siemens Aktiengesellschaft. 1990 (EN)
CHo,Z.H.,Jones,J.P.,Singh,M.: Foundations of Medical Imaging,John Wiley & Sons. 1993 (EN)
Drastich,A.:Netelevizní zobrazovací systémy. Skriptum FEI VUT v Brně. 2001 (CS)
Drastich,A.: Tomografické zobrazovací systémy. Skriptum FEKT VUT Brno. 2004 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Základy obecné teorie zobrazení, principy získávání, zpracování a analýzy obrazových dat, hodnocení vlastností zobrazovacích systémů. Obecný analogový a digitální zobrazovací systém. Konstrukce termovizních kamer, konvenčních rentgenových zobrazovacích systémů, digitálních rentgenových zobrazovacích systémů, planárních gamazobrazovacích systémů.

Cíl

Cílem kursu je seznámit studenty s obecnou teorií procesu zobrazení, způsoby snímání, hodnocení a zpracování obrazové informace, s obecnými vlastnostmi obrazových signálů, s principy vytváření obrazu, technologií konstrukce a kvalitativním hodnocením různých zobrazovacích systémů s přímou syntézou obrazu (bez použití rekonstrukčních algoritmů) používaných v lékařství a ekologickém inženýrství.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-BEI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor