Detail předmětu

Mobile Network Communication Systems

FEKT-NKPMAk. rok: 2015/2016

Protokolová architektura mobilních sítí, přenosové a spojovací prostředky mobilních sítí, odlišnosti od pevných sítí, řídicí protokoly a signalizace v mobilních sítích, dohled nad mobilními sítěmi. Sítě GSM, struktura, řízení spojení, protokoly komunikace mezi registry ústředen sítě GSM. Přenos dat v mobilních sítích, technologie HSCSD a GPRS. Rozšíření kapacity a přenosových rychlostí pomocí systému EDGE. Spolupráce mobilních sítí s jinými sítěmi. Mobilní sítě a Internet. Mobilní sítě třetí generace - IMT-2000/UMTS.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají informace o problematice mobilních sítí z hlediska spojovacích, přenosových a signalizačních systémů. Také se blíže seznámí s datovými službami a jejich vlastnostmi a jejich dalším vývoji.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

BEKKERS,R., SMITS,J. Mobile Telecommunications: Standards, Regulation, and Applications. Artech House Publishers, London, 2000
PRASAD,R., MOHR,W., KONHAUSER,W.: Third Generation Mobile Communication Systems.470 stran,Artech House; ISBN: 1580530826, 2000

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

- 2 testy v rámci laboratorních cvičení - po 15 bodech (celkem max. 30 bodů)
- závěrečná písemná zkouška - max. 70 bodů

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Mobilní sítě - vlastnosti, služby, typy, problémy
2. Problémy mobility - handover, roaming, identifikace, zabezpečení komunikace.
3. Technické řešení služeb - hlasové služby, kódování hlasu - FR, HR, EFR
4. Přenos dat - transparentní, netransparentní, přenos faxových zpráv
5. Struktura mobilních sítí - základní prvky, jejich význam a funkce
6. Systém GSM - vývoj, fáze 1, 2, 2+, struktura, rozhraní
7. Bázový subsystém - BTS, BSC, komunikační kanály - dělení pásma, typy kanálů a jejich funkce
8. Spojovací subsystém - MSC, GMSC, registry HLR, VLR, EIR
9. GSM modemy - typy, AT příkazy pro mobilní datovou komunikaci
10. Systém pro přenos SMS zpráv. Signalizace - signalizační systém, ověření stanice, přenos informace o poloze stanice
11. Operační subsystém - provozní a servisní centrum, centrum managementu sítě, administrativní centrum, centrum služeb inteligentních sítí
12. Způsoby zvýšení rychlosti přenosu dat - technika EDGE, technologie HSCSD, GPRS - způsoby přenosu, srovnání s klasickou GSM

Cíl

Cílem je podat studentům podrobnější informace o struktuře mobilních sítí, technologiích, poskytovaných službách, řízení mobilních sítí, problematice přenosu dat v mobilních sítích, apod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor