Detail předmětu

Digital Audio Signal Processing

FEKT-ZPOeAk. rok: 2015/2016

Parametry a informační obsah akustických signálů. Vnímání zvuku člověkem. Digitalizace akust.signálů. Digit.záznamové formáty a média. Psychoakustické kompresní algoritmy. Zvuk na PC,zvukové karty. Vizualizace akust. signálů. Tvorba a parametry hudebního signálu. Metody syntézy hudebního signálu. Hudební efekty a jejich relizace metodami číslicového zpracování signálů. Parametry řečového signálu, analýza a syntéza řeči. Metody zvýrazňování akustických signálů v hluku.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají podrobný přehled o zpracování hudebních a řečových signálů. Budou schopni navrhovat algoritmy pro zpracování akustických signálů, které jsou určeny přímo pro CPU počítačového systému nebo signálovému procesoru. Osvojí si základní návyky pro práci v mixážním a masteringovem digitálním hudebním studiu.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

E. Ifeachor, B. Lervis:Digital Signal Processing,Addison Wesley
U. Zolzer: Digital Audio Signal Processing, Technical University of Hamburg-Harburg, Germany
GAY, S. L. BENESTY, J.: Acoustic Signal Processing for Telecommunication. Kluwer Academic Publishers
POHLMANN, K.C.:Principles of Digital Audio. McGRAW-HILL

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány ve Studijním a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Seznámit studenty se základními metodami a postupy v oblasti číslicového zpracování zvuku. Značná pozornost je věnována současným vývojovým trendům jak v oblasti hudebního, tak řečového signálu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-EST , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný mimooborový

  • Program AUDIO-PU magisterský navazující

    obor PU-AUD , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor