Detail předmětu

Special devices for healthcare and ecology

FEKT-GALEAk. rok: 2015/2016

Principy a řešení terapeutické techniky (elektroléčba, využití laseru, využití ultrazvuku, diatermie, využití kryotechniky, využití ionizujícího záření). Systémy pro podporu a náhradu orgánů - krevního oběhu, vylučování, smyslových orgánů. Monitorování a podpora životních funkcí. Rehabilitační a protetická technika. Technické prostředky údržby a obnovy životního prostředí.

Výsledky učení předmětu

Posluchač získá praktické znalosti o vybrané terapeutické technice využívané ve zdravotní péči a ekologii.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Bronzino J.D. et al.: The Biomedical Engineering Handbbok. Academic Press, San Diego 1988
Kline et al.: Handbook of Biomedical engineering. Academic Press, San Diego 1988.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače principy a vlastnostmi vybraných druhů speciální techniky užívané v lékařství a ekologii.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor