Detail předmětu

Kryptografie v informatice

FEKT-MKRIAk. rok: 2015/2016

Základní pojmy, teorie utajení. Symetrické kryptosystémy - proudové šifry, blokové šifry, standardy symetrických šifer, správa a distribuce klíčů. Asymetrické kryptosystémy - RSA, kryptosystémy typu DL a EC, ustavení klíče, standardy asymetrických kryptosystémů. Hašovací a jiné pomocné kryptografické funkce, integrita a autentizace dat, digitální podpis. Infrastruktura veřejných klíčů a moderní kryptografické služby. Kvantová kryptografie. Základy kryptoanalýzy, útoky na kryptografické systémy a ochrana proti nim.

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni popsat používané kryptografické mechanizmy pro zabezpečení a ochranu dat. Získají základní teoretické a praktické znalostí v oblasti bezpečnosti informačních systémů. Absolvent předmětu je schopen vysvětlit principy moderní symetrické a asymetrické kryptografie.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT.
Maximum 30 bodů je uděleno za práci v laboratorních cvičeních.
Závěrečná zkouška je hodnocena maximem 70 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

- Úvod do kryptografie, klasická kryptografie.
- Mdulární aritmetika.
- Symetrická kryptografie, proudové šifry,…
- Symetrická kryptografie, blokové šifry, DES, AES, …
- Kryptografie veřejného klíče, RSA, D-H,...
- Kryptosystémy na bázi eliptických křivek.
- Hašovací funkce.
- Digitální podpis.
- PKI.
- Kvantová kryptografie.
- Kryptoanalýza postranními kanály.
- Elektronické bankovnictví.
- Bezpečnostní architektura RM OSI.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům jak teoretické znalosti tak i praktické zkušenosti při ochraně a zabezpečení dat v moderních komunikačních a informačních systémech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M magisterský navazující

    obor M-TIT , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-TIT , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor