Detail předmětu

Hardware počítačových sítí

FEKT-KHWSAk. rok: 2015/2016

V úvodní části se předmět věnuje principům směrování v paketových sítích. Jsou analyzovány klíčové vlastnosti směrovacích protokolů rodiny distance vector a link-state. Dále jsou diskutovány mechanismy zajištění kvality služeb v datových sítích a možné implementace těchto mechanismů v aktivních síťových prvcích určených pro drátový a bezdrátový provoz. Na základě hierarchického dělení sítě jsou pak podrobněji popsány přepojovací uzly určené pro jednotlivé úrovně. Jsou uvedeny vlastnosti přepínačů využívající časový multiplex a prostorové dělení kanálů. Je diskutována problematika vnitřního blokování, soutěžení o výstupní port, blokování fronty, skupinového přenosu, algoritmy výběru buněk.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu získá znalosti a je schopen popsat principy a vnitřní architekturu aktivních prvků komunikačních sítí, popsat řídící mechanizmy a protokoly, je schopen základních nastavení a ovládání současných síťových prvků.

Prerekvizity

Očekává se úspěšné absolvovaní povinných předmětů Datová komunikace a Architektura sítí.

Doporučená nebo povinná literatura

Keshav S.: An Engineering Approach to Computer Networking. Addison-Wesley, 1997.
Halsall F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems. Addison-Wesley, 1996.
D. MEDHI, K. RAMASAMY Network routing: algorithms, protocols, and architectures, Morgan Kaufmann, San Francisco, 2007

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Během studia kurzu je možné získat až 100 bodů. Až 30 bodů je možné získat v rámci laboratorních cvičení za vypracování 10 protokolů a jednoho textu. Předmět je ukončen písemnou zkouškou, za kterou je možné získat až 70 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Základy adresace, úvod do problematiky směrování
2) Směrovací protokoly: RIP, OSPF
3) Vnitřní architektura směrovačů
4) Technologie ATM – základní principy, ATM buňka, třídy služeb
5) Přepojovací uzly - základní principy
6) Přepojovací uzly - dělení, základní typy
7) Přepojovací uzly - využití vyrovnávacích pamětí
8) Přepojovací uzly - algoritmy výběru buněk
9) Přepojovací uzly - podrobný popis nejběžnějších vnitřních architektur
10) Bezdrátové lokální sítě - základní principy
11) Bezdrátové lokální sítě - proces komunikace
12) Bezdrátové personální sítě WPAN a bezdrátové metropolitní sítě WMAN

Cíl

Cíle předmětu je seznámit studenty s komponenty, vnitřními mechanizmy aktivních prvků a klíčovými komunikačními protokoly pevných a bezdrátových sítí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-TLI , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning