Detail předmětu

Návrh a konstrukce zvukové techniky

FEKT-JNKZAk. rok: 2015/2016

Je proveden výklad základních principů návrhu a konstrukce nízkofrekvenčních zařízení v širších souvislostech. Předmět pokrývá nejrozšířenější metody obvodového návrhu, simulace a měření různých zařízení pro audiotechniku a rozšířená doporučení při konstrukci nízkofrekvenčních zařízení.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu Návrh a konstrukce zvukové techniky bude rozumět širší problematice obvodového řešení a konstrukce zařízení pro audiotechniku. Aktivní znalost problematiky návrhu a konstrukce zvukové techniky je předpokladem pro efektivní využívání a reálných možností těchto zařízení. Student bude schopen se orientovat v podstatných částech těchto zařízení, jeho návrhu a diagnostiky. Absolvent kurzu získá především širší souvislosti v těchto oblastech:

- Základní principy nízkofrekvenčních zařízení a elektronických obvodů, elektronické prvky pro realizaci nf obvodů.
- Mixážní pulty, rozbor jednotlivých částí, elektronkové zesilovače, echa, efektové zesilovače, linkové zesilovače.
- Potlačovače šumu, dolby systémy, obvody pro úpravu dynamiky zvukového signálu.
- Ochranné a pomocné obvody.
- Konstrukce nízkofrekvenčních zařízení.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl mít základní orientaci v matematice a elektrotechnice, kterou získá v povinných předmětech v předchozím studiu. Jejich absolvování však není nutnou podmínkou pro zápis tohoto předmětu.

Doporučená nebo povinná literatura

Biolek, D. Řešíme elektronické obvody aneb kniha o jejich analýze. Vydavatelství technické literatury BEN, Praha 2004. (CS)
Láníček, R. Elektronika, obvody – součástky -děje. Vydavatelství technické literatury BEN, Praha 2002. (CS)
Douglas, S. Small Signal Audio Design. Focal Press, 2010. ISBN 978-0-240-52177-0. (EN)
Douglas, S. et al, Audio Engineering: Know It All. Newnes, 2008. ISBN 978-1856175265. (EN)
Sinclar, I. Audio and Hi-Fi Handbook. Newnes, 2000. ISBN 978-0750649759. (EN)
Eargle, J. The Microphone Book, 2nd ed. Focal Press, 2004. ISBN 978-0-240-51961-6. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

0-30 bodů za laboratorní cvičení
0-70 bodů písemná zkouška, povinná část pro absolvování předmětu
Zkouška je zaměřena na ověření orientace v základní problematice návrhu a konstrukce audio techniky, popisu vlastností systémů, analýzy a syntézy jednoduchých audio systémů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní principy nízkofrekvenčních zařízení.
2. Elektronické prvky pro realizaci nf obvodů.
3. Základy elektronických obvodů pro nf techniku.
4. Elektronkové zesilovače.
5. Echa, efektové zesilovače.
6. Obvody pro úpravu dynamiky zvukového signálu.
7. Potlačovače šumu, dolby systémy.
8. Mixážní pulty, rozbor jednotlivých částí.
9. Snímače hudebních nástrojů, kytarové zesilovače a reproduktory.
10. Osvědčená zapojení v audiotechnice.

Cíl

Cílem předmětu je prohloubení dosavadních a získání nových znalostí z oblasti návrhu a konstrukce elektronických obvodů pro zpracování zvukových signálů. Teoretické poznatky jsou doplněny ukázkami návrhu, řešení a konstrukce elektronických obvodů a systémů pro nízkofrekvenční techniku. Součástí jsou laboratorní cvičení zaměřené na měření vlastností probíraných obvodů, jejich počítačovou simulaci i praktickou konstrukci. Propojí se tak znalosti z řady základních předmětů s důrazem na inženýrské řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu, zveřejněná na začátku semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-J bakalářský

    obor J-AUD , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning