Detail předmětu

Optical Communication Fundamentals and Optoelectronics

FEKT-COPEAk. rok: 2015/2016

Radiometrie a fotometrie. Bezpečnost práce z hlediska zdraví očí a pokožky v optoelektronické laboratoři (lékařské, hygienické a metrologické aspekty optoelektroniky). Vlnová optika: interference, koherence, difrakce a holografie. Optické rezonátory, Gaussovy svazky. Princip funkce laseru. Polovodičová optoelektronika: laserové diody, LED diody, fotodiody PIN a lavinové fotodiody. Šíření světla v optických vláknech. Optické spoje. Optické senzory.

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s vlnovými a kvantovými projevy světla, holografií a principem funkce laseru. Budou schopni použít některé aproximace optických jevů k řešení konkrétních problémů optoelektroniky. Prakticky zvládnou základní měření polovodičové optoelektroniky a vláknové optiky.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

GAGLIARDI, R. M., KARP, S. Optical Communications. John Wiley, New York 1995
HECHT,J. Understanding Lasers, IEEE PRESS, New York 1991.
SALEH, B. E. A., TEICH, M. C. Fundamentals of Photonics. New York: John Wiley & Sons, 1991.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnotí se: 2 testy, 5 laboratorních úloh a 1 individuální projekt. Zkouška má písemnou a ústní část.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1 Metrologické aspekty optoelektroniky
2 Optické spektrum a vlastnosti záření
3 Interferometrie a optické interferometry
4 Difrakce, holografie a termogramy
5 Optické komponenty a jejich popis
6 Lasery a laserové diody
7 LED a fotodetektory
8 Snímače a displeje
9 Optická vlákna
10 Optické vláknové spoje
11 Optické bezkabelové spoje
12 Optické senzory (lidary a laserové radary)
13 Budoucnost optoelektroniky

Cíl

Seznámit studenty s lékařskými, hygienickými a metrologickými aspekty optoelektroniky, vlnovou optikou a kvantovými projevy světla. Objasnit funkci optického rezonátoru a princip funkce laseru. Podrobněji rozebrat polovodičovou optoelektroniku, šíření světla v optických vláknech a problematiku optického spoje a optických sensorů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-EST , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor