Detail předmětu

Pulse and Digital Techniques

FEKT-CICTAk. rok: 2015/2016

Předmět se věnuje dvěma technickým oblastem: impulzní technice a číslicové technice. Studenti si prohloubí znalosti s analogovými obvody, používanými pro přenos a zpracování nelineárních systémů. Kurz pokračuje číslicovou technikou, kde studenti získají teoretické i praktické zkušenosti s návrhem a implementací kombinačních i sekvenčních číslicových systémů (převodníky, čítače, stavové automaty). Součástí předmětu je osvojení si základních vědomostí o programovacím jazyce VHDL a jeho použití pro programovatelné logické obvody.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen: (a) porozumět a popsat základní vlastnosti impulzních a číslicových obvodů, (b) navrhnout odvodové zapojení nelineárního systému pro přenos a zpracování impulzních signálů, (c) navrhnout libovolný systém kombinační techniky, (d) navrhnout asynchronní a synchronní subsystém, (e) naprogramovat základní struktury číslicové techniky v jazyce VHDL, (f) technicky využívat číslicové obvody.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základů elektronických součástek (pasivní, polovodičové obvody) a výrokové logiky.

Doporučená nebo povinná literatura

FRYZA, T., KOLOUCH, J., and KUBICEK, M. Pulse and Digital Techniques. Lectures [online]. 2015 [cit. 2015-11-24]. Available at Learning. (EN)
KOLOUCH, J. Pulse and Digital Techniques. Lectures. Brno: Brno University of Technology, 2006. (EN)
BIOLKOVA, V., JAKUBOVA, I. and KOLOUCH, J. Pulse and Digital Techniques. Laboratory. Brno: Brno University of Technology, 2005. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, počítačová a laboratorní cvičení. Student pracuje na jednom skupinovém projektu během semestru. Předmět využívá eLearning.

Způsob a kritéria hodnocení

Samostatný projekt během semestru (30 bodů), závěrečná zkouška (70 bodů).

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Impulzové signály v lineárních a nelineárních obvodech.
2. Spínací diody a tranzistory v impulzových obvodech.
3. Analogové komparátory, klopné obvody.
4. Úvod do číslicové techniky.
5. Realizace kombinačně logických funkcí.
6. Úvod do sekvenčních systémů.
7. Asynchronní a synchronní systémy.
8. Stavové automaty.
9. Technická realizace číslicových integrovaných obvodů.
10. Úvod do jazyka VHDL.

Cvičení na počítačích:
1. Přenos impulzového signálu lineární a nelineární soustavou.
2. Návrh a simulace tranzistorového spínače.
3. Návrh analogového komparátoru.
4. Úvod do kombinačně logických funkcí.
5. Implementace kombinačních logických funkcí 1.
6. Implementace kombinačních logických funkcí 2.
7. Synchronní čítače 1.
8. Synchronní čítače 2.
9. Synchronní systémy, stavové automaty.
Samostatný projekt

Laboratorní cvičení:
1. Monostabilní a astabilní klopný obvod.
2. Časovací obvod 555.
3. Komparační zesilovač.
4. Kombinační logické obvody.
5. Syntéza kombinačních logických funkcí pomocí kombinačních obvodů.
6. Hazardy.
7. Číslicový sekvenční systém.
8. Asynchronní a synchronní čítač.
9. Asynchronní čítače, synchronní čítače a stavové automaty.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy impulzních a číslicových obvodů a naučit je praktickým postupům návrhu obvodových zapojení kombinačních, asynchronních a synchronních číslicových systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-EST , 2. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor