Detail předmětu

Základy kosmonautiky

FSI-OZ0Ak. rok: 2015/2016

Počátky vývoje raketové techniky a osvojování kosmického prostoru. Problém kosmického letu a jeho technické řešení. Základy mechaniky kosmického letu. Pasivní a aktivní pohyb kosmických těles. Umělé družice. Návratové problémy. Meziplanetární lety. Nosné rakety. Vícenásobně použitelné letecko-kosmické dopravní prostředky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Osvojení si základních principů mechaniky kosmického letu. Základní teoretické poznatky o letecko-kosmické technice (nosné rakety a raketoplány).

Prerekvizity

Základy vysokoškolské matematiky - diferenciální a integrální počet, obyčejné diferenciální rovnice. Základy obecné mechaniky - silové účinky na tělesa,kinematika, dynamika prostorového pohybu tělesa.

Doporučená nebo povinná literatura

Lála,P.- Vítek,A. Malá encyklopedie kosmonautiky, Praha: Mladá fronta, 1982. 392 s. (CS)
Ruppe,G.O. Vvedenije v astronavtiku I. Moskva: Mašinostrojenije, 1970. 612 s. (překlad z angličtiny). (RU)
Narimanov, G.S.- Tichonravov, M.K. (red.) Osnovy teorii poleta kosmičeskich apparatov, Moskva: Mašinostrojenije,1972. 607 s. (RU)
Kolář,J. Základy kosmonautiky (skripta). Praha: Vydavatelství ČVUT Praha, 1972. 147 s. (CS)
Levantovskij,V.I. Mechanika kosmičeskogo poleta v elementarnom izloženii, 2.vyd., opravené a doplněné. Moskva: Nauka, 1974. 487 s. (RU)
Carrou, J.- P.(editor). Spaceflight Dynamics, Part I,II, Toulouse: Cépadues-Éditions, 1995. 1966 s. ISBN 2-85428-378-3. (překlad z francouzštiny). (EN)
Curtis, H.D. Orbital mechanics for engineering students, Oxford: Elsevier, 2007, 673 str. ISBN 978-0-7506-6169-0. (EN)
Curtis, H.D. Orbital mechanics for engineering students, Oxford: Elsevier, 2007, 673 str. ISBN 978-0-7506-6169-0. (EN)
Carrou, J.- P.(editor). Spaceflight Dynamics, Part I,II, Toulouse: Cépadues-Éditions, 1995. 1966 s. ISBN 2-85428-378-3. (překlad z francouzštiny). (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet nepovinného předmětu se uděluje za caa 75% účast na přednáškách a závěrečnou diskusi. Klasifikace dle Studijního a zkušebního řádu FSI.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kurzu je seznámit studenty s progresivně se rozvíjejícím oborem technické činnosti v oblasti letecko-kosmických dopravních prostředků a hlavními problémy kosmických letů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Nepovinný předmět. Přednášky jsou nepovinné, cvičení nejsou. Náhrada formou individuálně zadávané a doporučené literatury k samostatnému studiu dle zájmu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-LPR , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)
    obor M-LPR , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)
    obor M-STL , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Historický úvod do kosmonautiky. Počátky vývoje raketové techniky.
2. Základní problémy kosmického letu a jeho technické řešení.
3. Definice a rozdělení kosmických letadel.
4. Souřadnicové soustavy používané v mechanice kosmického letu.
5. Pasivní pohyb v centrálním gravitačním poli. Keplerovy zákony.
6. Charakterist.kosmické rychlosti. Aktivní, řízený pohyb kosm.těles.
7. Umělé družice Země (planet). Manévrování na orbitální dráze.
8. Návratové problémy, balistické a aerodynamicky řízené.
9. Lety na jiná nebeská tělesa. Meziplanetární lety.
10. Nosné rakety. Principy a typy reaktivních pohonů.
11. Základní charakteristiky nosných raket. Ciolkovského číslo.
12. Konstrukce jednostupňových a složených nosných raket.
13. Vícenásobně použitelné letecko-kosmické dopravní prostředky.