Detail předmětu

Semestrální projekt

FSI-OS1Ak. rok: 2015/2016

Obsahem předmětu je návrh konstrukce a pevnostní výpočet křídla letounu podle individuálního zadání. Vyžaduje se praktická aplikace požadavků mezinárodních předpisů letové způsobilosti,aerodynamický výpočet,stanovení zatížení a pevnostní výpočet.Posuzuje se i technologičnost návrhu konstrukce. Důraz je kladen i na formální stránku závěrečné zprávy a výkresové dokumentace.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Aplikace praktických poznatků z konstrukce a pevnostních výpočtů konstrukci křídla.

Prerekvizity

Základní znalosti konstrukcí letadel a pevnosti leteckých konstrukcí. Orientace v leteckých stavebních předpisech.

Doporučená nebo povinná literatura

Roskam, J.: Airplane design – Part V: Component weight estimation, Roskam aviation and engineering corporation, Ottawa, 1985. (EN)
ČALKOVSKÝ A., Konstrukce a pevnost letadel, VAAZ, 1984

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání semestrálního projektu v požadovaném termínu a kladné vyhodnocení práce garantem kurzu. Zhodnocení práce je provedeno s každým studentem individuálně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Zpracovat konstrukční řešení zadané části letounu a provést potřebné aerodynamické a pevnostní výpočty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na úvodním cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STL , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Student zpracovává zadaný projekt samostatně, podle individuálního časového plánu. Má možnost konzultací s garantem kurzu. K dispozici má předpisy letové způsobilosti,literaturu, odborné časopisy, SW a HW na Leteckém ústavu.

eLearning