Detail předmětu

Pevnost leteckých konstrukcí II

FSI-OLKAk. rok: 2015/2016

Vliv zabránění borcení. Únosnost panelů a tenkostěnných konstrukcí křídla a trupu. Výpočtové metody a systémy používané v letectví. Výpočty konstrukčních částí. Sendvičové konstrukce. Úvod do metody konečných prvků. Aplikace MKP při řešení dynamického chování konstrukce. Materiálová a geometrická nelinearita. Cvičení systémů MKP: PATRAN, NASTRAN, ANSYS, FLUENT aj.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Pomocí programových systémů "ÚNOSNOST" a systémů PATRAN, NASTRAN, ANSYS dokázat na jednotlivých modelech vypočítat napjatost, deformaci a únosnost letecké konstrukce.

Prerekvizity

Základní znalosti matematiky, mechaniky, pružnosti a pevnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Rivelo,R.M Theory and Analysis of Flight Structures
Obrazcov,I.F: Metod konecnych elementov v zadacach stroitelnoj mechaniky letatelnych apparatov., 1985
Bittnar,Z,Sejnoha,J.:: Numerické metody mech., , 0
Braner,J.R.: Finite Element Analysis, , 0
Pistek a kol. : Pevnost a životnost. Skripta VUT, 1987.
Kolář, a kol.: FEM principy a praxe MKP, , 0
Braner,J.R.: Finite Element Analysis, , 0

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je min.80% účast na cvičeních. Dále je třeba předložit vypracované protokoly z laboratorních cvičení. Získání zápočtu je podmínkou pro připuštění ke zkoušce. Vlastní zkouška je písemná s následným ústním ověřením. Těžiště je v písemné části sestávající z teoretické části sestávající z teoretické části a praktických příkladů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je objasnit teoretické znalosti vlivu zabránění borcení a únosnosti leteckých konstrukcí. Seznámení se speciálními programy pro výpočet napjatosti a únosnosti leteckých konstrukcí. Základy MKP a aplikace na letecké konstrukce. Znalost práce se systémy MKP, NASTRAN, ANSYS, PATRAN.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky i cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STL , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Únosnost leteckých konstrukcí.
2. Únosnost poloskořepin.konstrukcí metodou postupného přitěžování.
3. Únosnost konstrukcí metodou sendvičových součinitelů.
4. Zatížení spojů a závěsů.
5. Zvláštnosti dřevěných konstrukcí.
6. Zvláštnosti výpočtu kompozitových konstrukcí.
7. Úvod do metody konečných prvků.
8. Popis a vlastnosti nejdůležitějších prvků.
9. Sestavení výsledné matice tuhosti.
10. Podmínky idealizace leteckých konstrukcí MKP.
11. Aplikace MKP na dynamické chování konstrukce.
12. Materiálová a geometrická nelinearita.
13. MKP v problémech proudění.

Cvičení

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do programu ÚNOSNOST.
2. Příklad výpočtu systémem ÚNOSNOST.
3. Příklad výpočtu systémem ÚNOSNOST.
4. Příklad výpočtu metodou redukčních součinitelů.
5. Výpočet zatížení nýtových,lepených a šroubových spojů.
6. Výpočet dřevěné konstrukce příklad.
7. Výpočet konstrukce z kompozit.materiálů - návrh a výpočet.

Cvičení s počítačovou podporou

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do systémů PATRAN, NASTRAN, ANSYS.
2. Výpočet konstrukční části MKP (NASTRAN, PATRAN, ANSYS).
3. Výpočet konstrukční části MKP (NASTRAN, PATRAN, ANSYS).
4. Výpočet konstrukční části MKP (NASTRAN, PATRAN, ANSYS).
5. Výpočet konstrukční části MKP (NASTRAN, PATRAN, ANSYS).
6. Výpočet konstrukční části MKP (NASTRAN, PATRAN, ANSYS).

eLearning