Detail předmětu

Contemporary Issues in European Strategic Management and Marketing

FP-EciesPAk. rok: 2014/2015

a) Corporate strategy, diversification, evaluating the diversification decision
b) Managing the multi-business organization. The role of the corporate centre in creating business unit value, corporate management styles and corporate parenting
c) The strategy formation process. The strategic planning process
d) Vertical integration, exploitation of the corporate core through cooperative arrangements
e) Innovation and design, their role within business strategy, managing and facilitating the innovation process
f) Developing an effective international marketing strategy, strategic and structural alternatives. The developing evolution of international strategies
g) Strategy formulation and learning. Strategic planning.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

a) Contribute effectively to the discussion of strategic issues
b) Sustain the development of their understanding of strategic management
c) Inquire into and understand a range of strategic management issues and situations.
d) Apply relevant strategic concepts and techniques to the analysis of strategic situations and issues.

Prerekvizity

Knowledge of basic managerial terms and concepts is required.

Doporučená nebo povinná literatura

Grant, R.M., Contemporary Strategy Analysis (3rd edition), , Blackwell Publishers, Oxford (1998) (EN)
de Wit, B. and Mayer, R. Strategy, Content , Context : An International Perspective, , Thomson Business press, London (1998) (EN)
Harris, N., European Business (1999), Macmillan Press Ltd. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

The assessment is based on written examination. Criteria will be defined at the beginning of the course.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Strategic management and strategic marketing - its role and place in the managerial system of a company
2. Major goals of strategic management and marketing - its contribution to achieving competitive advantage of a company
3. Process of strategic management and strategic marketing utilization in a company
4. Analytical tools for strategic management and marketing
5. Specific areas influencing the nature of strategic approaches within various industries (services, not-for-profit etc.)

Cíl

a) To develop students' ability to analyse and evaluate a range of strategic management and management issues and situations using relevant strategic concepts and techniques
b) To develop skills in effectively contributing to discussion
c) To encourage responsibility for self-study.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-EBF magisterský navazující

    obor MGR-EBF , 2. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

22 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

22 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor