Detail předmětu

Základy CAD v rovině

FAST-BU92Ak. rok: 2013/2014

Možnosti CAD systémů při tvorbě 2D výkresů (kreslení, editace, kótování, bloky, hladiny, výstup výkresu na plotr).
Praktické zvládnutí standardního CAD systému pro tvorbu výkresové dokumentace.

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Základní znalosti o CAD systémech. Kreslení a úpravy rovinných výkresů se zaměřením na pozemní stavitelství. Tvorba poznámkových (popisných) objektů (kóty, texty, multiodkazy). Výstup výkresu z rozvržení ve správném měřítku a na správný formát papíru.

Prerekvizity

Základy ovládání počítačů

Korekvizity

Základní znalosti formální úpravy výkresů z pozemního stavitelství.

Doporučená nebo povinná literatura

Novotná H., Trnková H.: AutoCAD I. (internetové učební texty). Internetové učební texty, 2010. [http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/autocad/acad_I_cz/defaultCE.html] (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka do cvičení v rozsahu stanoveném cvičícím (max. 2 absence). Zápočtový výkres kreslený ve cvičení shrnující celou tvorbu výkresu – nakreslení, popis a tisk.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. CAD systémy, rozdělení, základy ovládání.
2.–4. Souřadnicové systémy, zadávání souřadnic bodů, kreslící pomůcky, základní kreslící příkazy.
5.–6. Další kreslící příkazy, psaní textů, šrafy.
7.–9. Úpravy již nakreslených objektů — základní editační příkazy.
10. Kótování.
11. Práce s bloky a hladinami.
12. Přípravy výkresu pro výstup na plotter, měřítka, hranice výkresu. Tvorba finální rovinné dokumentace.
13. Spolupráce mezi CAD programy, přenos dat.

Cíl

Samostatná tvorba základní rovinné výkresové dokumentace

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI bakalářský

    obor VS , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do předmětu, seznámení s prostředím programu, zadávání příkazů, zadávání bodů.
Pomocné režimy, kreslící příkazy.
Další kreslící příkazy.
Modifikační příkazy.
Šrafy a text.
Opakování kreslení a editace.
Kótování.
Bloky, externí reference.
Opakování a rozšiřující informace.
Výstup výkresu z modelu a rozvržení.
Rozšiřující informace — šablony, vlastní čáry a šrafy.
Zápočtový test.
Rozbor zápočtového výkresu a jeho opravy.