Detail předmětu

Academic Skills

FAST-BYA12Ak. rok: 2013/2014

V tomto kurzu, který je zaměřen hlavně na konverzaci, pokryjeme různorodá témata, která jsou užitečná pro studenty a akademické pracovníky, kteří potřebují používat angličtinu během svého studia a v práci. Tato témata jsou obsažena v níže uvedeném harmonogramu. Základní myšlenkou je začít s popisem studijní/akademické kariéry účastníků, ústavu a výzkumu na obecné rovině, následovat bude diskuse o výzkumném projektu od začátku do konce, včetně popisu a interpretace výsledků, diagramů a grafů. Dále bude kurz zaměřen na vyjádření názorů a jejich podporu při diskusi s ostatními a na argumentaci. Na závěr je zařazen brainstorming a kritika názorů, včetně spolupráce s ostatními při řešení problémů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Tento kurz je určen pro studenty a akademické pracovníky, kteří mají zájem zdokonalit své komunikační schopnosti v akademickém kontextu – pomocí opakování, osvojování a procvičování frází, které jsou potřeba pro komunikaci s jinými účastníky na konferencích, návštěvách, při diskusích nad diagramy, výzkumem a jeho výsledcích, na schůzích a při řešení problémů. Nebude se však vyučovat gramatika a specifická slovní zásoba. Kurz je koncipován jako doplněk různých kurzů BYA9 „Odborná angličtina I“ a BYA11 „Jak psát vědecké články a příspěvky“.
Student, který absolvuje kurz BYA12, si vylepší své komunikační schopnosti v oblastech, které jsou důležité v akademickém prostředí, například při diskusích o diagramech, datech a různých otázkách, argumentacích, prezentacích názorů a při řešení problémů.

Prerekvizity

Celý kurz je zaměřen na konverzaci – naučená slovní zásoba a fráze budou prezentovány a okamžitě procvičovány bez jakýchkoliv písemných cvičení (ty je možné dělat v rámci domácí přípravy online v Moodle). Proto se očekává, že budou studenti schopni mluvit relativně plynně a přesně; bude požadována zkouška BY51 (B1/ Intermediate level), kterou nabízí náš ústav. Pro upřesnění by studenti měli být schopni: - plynule a spontánně komunikovat s rodilými mluvčími, a pokud je to nutné, tak i pravidelně, takovým způsobem, že ani jedna strana nebude mít problémy s vyjadřováním a porozuměním straně druhé, - používat angličtinu s velkou mírou přesnosti, pokud jde o známá témata, a používat běžné gramatické tvary.

Doporučená nebo povinná literatura

Morgan Terry, Judith Wilson: Focus on Academic Skills for IELTS. Pearson Longman, 2006. ISBN 0-582-83794-4. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Procvičování slovní zásoby a prohloubení znalosti interaktivní formou, s důrazem na konverzaci. Rozvoj komunikačních a poslechových dovedností probíhá pomocí interaktivních audio-vizuálních technologií, LMS Moodle a Smartboardů.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytná pravidelná docházka (max.3 absence za semestr), plnění domácích úkolů a aktivní účast v hodinách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Your academic life
2. Your academic environment
3. Numbers and data presentation
4. Graphic data: description and interpretation
5. Research projects
6. Opinions on topics and situations
7. Building arguments
8. Discussions
9. Problem solving
10. Meetings
11. Review

Cíl

Tento kurz je určen pro studenty a akademické pracovníky, kteří mají zájem zdokonalit své komunikační schopnosti v akademickém kontextu – pomocí opakování, osvojování a procvičování frází, které jsou potřeba pro komunikaci s jinými účastníky na konferencích, návštěvách, při diskusích nad diagramy, výzkumem a jeho výsledcích, na schůzích a při řešení problémů. Nebude se však vyučovat gramatika a specifická slovní zásoba. Kurz je koncipován jako doplněk různých kurzů BYA9 „Odborná angličtina I“ a BYA11 „Jak psát vědecké články a příspěvky“.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-C-APS bakalářský

  obor APS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-E-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program N-P-C-A magisterský navazující

  obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program N-P-E-SI magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program N-P-C-GK magisterský navazující

  obor G , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program N-P-C-SI magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Váš akademický život
2. Vaše akademické prostředí
3. Prezentace čísel a dat
4. Grafická data: popis a interpretace I
5. Grafická data: popis a interpretace I
6. Výzkumné projekty
7. Názory k tématům a situacím
8. Stavba argumentace
9. Diskuse
10. Řešení problémů
11. Schůze
12. Opakování
13. Test