Detail předmětu

Angličtina pro pokročilé II

FAST-BYA8Ak. rok: 2013/2014

Mluvnice: trpný rod, předbudoucí čas, budoucí průběhový čas, vedlejší věty podmínkové a vedlejší věty časové, vedlejší věty podmínkové s nereálnou podmínkou, modální slovesa v minulých časech, slovesa smyslového vnímání.
Slovní zásoba: zločin a trest, počasí, výrazy se slovesem take, pocity, často zaměňovaná slovesa, lidské tělo.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Studenti si rozšíří jazykové dovednosti, slovní zásobu i gramatiku. Tento kurz navazuje na úroveň na úroveň B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Výstupní úroveň je B1+. Student zvládne hovořit o následujících tématech:zločin a trest, extrémní počasí, pocity,lidské tělo. Procvičí si gramatiku na úrovni pokročilý: trpný rod a větné konstrukce obsahující trpný rod, předbudoucí čas, budoucí průběhový čas, podmínkové vedlejší věty všech typů, vedlejší věty časové, minulé časy modálních sloves, výrazy se slovesem take, slovesa smyslového vnímání.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni intermediate, B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Doporučená nebo povinná literatura

Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig: New English File Upper-Intermediate. Oxford University Press, 2008.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Procvičování gramatiky a slovní zásoby interaktivní formou, s důrazem na konverzaci. Rozvoj komunikačních a poslechových dovedností pomocí interaktivních audio-vizuálních technologií, LMS Moodle a Smartboard.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytná pravidelná docházka (max. 3 absence za semestr), plnění domácích úkolů a aktivní účast v hodinách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. File 3A Zločin a trest
2. File 3A
3. File 3B Počasí
4. File 3B
5. File 3C Fráze se slovesem take
6. File 3C
7. File 4A Pocity
8. File 4A
9. File 4B Často zaměňovaná slovesa
10. File 4B
11. File 4C Tělo
12. File 4C + opakování
13. Test

Cíl

Studenti si rozšíří jazykové dovednosti, slovní zásobu a gramatiku. Tento předmět je pokračováním předmětu BYA7 a navazuje na úroveň PET Cambridgských zkoušek nebo na úroveň B1 CEFR.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI bakalářský

    obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.trpný rod
2.zločin a trest
3.předbudoucí čas, budoucí průběhový čas
4.počasí
5.vedlejší věty podmínkové a vedlejší věty časové
6.výrazy se slovesem take
7.modální slovesa v minulých časech
8.často zaměňovaná slovesa
9.vedlejší věty podmínkové s nereálnou podmínkou
10.pocity
11.slovesa smyslového vnímání
12.lidské tělo
13.závěrečné opakování,zápočty