Detail předmětu

Angličtina pro mírně pokročilé I

FAST-BYA3Ak. rok: 2013/2014

Mluvnice: přítomný čas prostý, tázací zájmena a příslovce, srovnání přít. času prostého a průběhového, minulý čas, stupňování, podstatná jména počitatelná a nepočitatelná, užívání neurčitých zájmen, tvary pro vyjádření budoucnosti a jejich použití.
Obecná slovní zásoba: osobní profil, povolání, výměna informací, popis předmětů a osob, tvoření otázek, tvoření slov - předpony a přípony, psaní emailu, pohovor, vyplnění formuláře, vyprávění příběhu, časové výrazy, diskuse, vyjádření pocitů, kultura ve městě.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní slovní zásobu z obecné angličtiny, zvládnou základní gramatická pravidla, budou schopni se dorozumět v běžných životních situacích, napsat formální i osobní dopis, životopis, vyplnit formulář. Výstupní úroveň podle CEFR je A2-.

Prerekvizity

Základní znalosti gramatiky a základní slovní zásoba na úrovni mírně pokročilých.

Korekvizity

žádné

Doporučená nebo povinná literatura

Clive Oxenden: New English File Pre- Intermediate. Oxford University Press, 2005.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody


Procvičování gramatiky a slovní zásoby probíhá interaktivní formou, s důrazem na konverzaci. Komunikační a poslechové dovednosti jsou rozvíjeny pomocí interaktivních audio-vizuálních technologií.
LMS Moodle a Smartboard.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytná pravidelná docházka (max.3 absence za semestr), plnění domácích úkolů a aktivní účast v hodinách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

GRAMATIKA, SLOVNÍ ZÁSOBA
Slovosled otázky, angl. pokyny
Přítomný prostý čas, rodina, vlastnosti
Přítomný průběhový čas, lidské tělo, předložky místní
Minulý prostý čas, činnosti na dovolené
Minulý průběhový čas, předložky
Tvoření otázek, hudba
Going to, přítomný průběhový čas pro budoucnost, frázová slovesa
Will, won´t str. 33, další slovesa
Opakování slov. časů, předložkové vazby slovesné
Předpřítomný čas, oblečení
Předpřítomný čas, yet, already, just, slovesné fráze
Stupňování příd. jmen, časové výrazy
Stupňování příd. jmen, opozita, navigace ve městě

Cíl

Studenti získají základní slovní zásobu z obecné angličtiny, zvládnou základní gramatická pravidla, budou se schopni dorozumnět v běžných životních situacích, napsat formální i osobní dopis, životopis, vyplnit formulář. Výstupní úroveň podle CEFR je A2-.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, zimní semestr, 1 kredit, doporučený

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, zimní semestr, 1 kredit, doporučený

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 1 kredit, doporučený

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 1 kredit, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. 1A/D Slovosled otázky, vztažná zájmena/ angl. pokyny ve třídě
2. 1B Přítomný prostý čas/ rodina, vlastnosti
3. 1C Přítomný průběhový čas/ lidské tělo, předložky místní
4. 2A Minulý prostý čas/ činnosti na dovolené
5. 2B Minulý průběhový čas/ předložky
6. 2C Tvoření otázek/ hudba
7. 3A Going to, přítomný průběhový čas pro budoucnost/ frázová slovesa
8. 3B/C Will, won´t str. 33/ další slovesa
9. 3D Opakování slov. časů/ předložkové vazby slovesné
10. 4A Předpřítomný čas (ever, never)/ oblečení
11. 4B Předpřítomný čas (yet, already, just)/ slovesné fráze
12. 4C Stupňování příd. jmen (2. stupeň)/ časové výrazy
13. 4D Stupňování příd. jmen (3. stupeň)/ opozita, navigace ve městě