Detail předmětu

Angličtina pro začátečníky II

FAST-BYA2Ak. rok: 2013/2014

Mluvnice: minulý čas, číslovky, používání členů, počitatelnost podstatných jmen, stupňování příd. jmen, přítomný čas průběhový, vazba „going to“, účelové věty, tvoření příslovcí, výrazy času
Slovní zásoba: bydlení, jídlo a pití, nakupování, srovnávání věcí, popis osob a pocitů, plány do budoucna, životní zkušenosti

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Studenti zvládnou základní gramatická pravidla: minulý čas, přítomný průběhový, vazba "there is/are" a "there was/were", stupňování přídavných jmen, budoucí čas s "going to" a vyjádření množství u počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen.
Zvládnou slovní zásobu na úrovni "elementary",
Výstupní úroveň podle CEFR je A1.

Prerekvizity

základní slovní zásoba na úrovni první části učebnice, časování slovesa "to be", přítomný čas prostý, otázka, zápor, příslovečná určení míry, zájmena osobní, přivlastňovací, předmětná a samostatná, modální sloveso can

Korekvizity

žádné

Doporučená nebo povinná literatura

Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig: New English File Elementary. Oxford University Press, 2004.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Procvičování gramatiky a slovní zásoby probíhá interaktivní formou, s důrazem na konverzaci. Komunikační a poslechové dovednosti jsou rozvíjeny pomocí interaktivních audio-vizuálních technologií.
LMS Moodle a Smartboard.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytná pravidelná docházka (max.3 absence za semestr), plnění domácích úkolů a aktivní účast v hodinách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. 5B minulý čas pravidelných sloves/ na letišti, výrazy vztahující se k minulému času
2. 5C minulý čas nepravidelných sloves/ slovesa go, have, get
3. 5D minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves/ seznam nepravidelných sloves
4. 6A vazba there is, there are/ domy, nábytek
5. 6B vazba there was, there were/ místní předložky
6. 6C přítomný průběhový čas/ slovesné vazby
7. 6D/E přítomný prostý a průběhový čas/ město, směry
8. 7A vyjádření množství/ jídlo, v restauraci
9. 7C vazba be going to (plány)/ dovolená, prázdniny
10. 7D vazba be going to (předpovědi)/slovesné vazby
11. 8A druhý stupeň přídavných jmen/ osobnostní příd.jména
12. 8B třetí stupeň příd.jmen/ počasí
13. 8D příslovce/ běžná příslovce

Cíl

Studenti zvládnou základní gramatická pravidla: minulý čas, přítomný průběhový, vazba "there is/are" a "there was/were", stupňování přídavných jmen, budoucí čas s "going to" a vyjádření množství u počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen.
Zvládnou slovní zásobu na úrovni "elementary",
Výstupní úroveň podle CEFR je A1.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, doporučený

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, doporučený

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, doporučený

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. 5B minulý čas pravidelných sloves/ na letišti, výrazy vztahující se k minulému času
2. 5C minulý čas nepravidelných sloves/ slovesa go, have, get
3. 5D minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves/ seznam nepravidelných sloves
4. 6A vazba there is, there are/ domy, nábytek
5. 6B vazba there was, there were/ místní předložky
6. 6C přítomný průběhový čas/ slovesné vazby
7. 6D/E přítomný prostý a průběhový čas/ město, směry
8. 7A vyjádření množství/ jídlo, v restauraci
9. 7C vazba be going to (plány)/ dovolená, prázdniny
10. 7D vazba be going to (předpovědi)/slovesné vazby
11. 8A druhý stupeň přídavných jmen/ osobnostní příd.jména
12. 8B třetí stupeň příd.jmen/ počasí
13. 8D příslovce/ běžná příslovce