Detail předmětu

Maltoviny (M)

FAST-BJ51Ak. rok: 2013/2014

Rychle tuhnoucí sádra, suroviny, teoretické podklady výroby. Výroba rychle tuhnoucí sádry, vlastnosti a hydratace sádry. Sádrové maltoviny, anhydritové maltoviny, sádra pomalu tuhnoucí. Využití energosádrovců. Sorelova hořečnatá maltoviny, suroviny, příprava, vlastnosti. Vápno vzdušné, suroviny, teoretické podklady výroby. Pece na výpal vápna, technologické systémy výroby. Vlastnosti vzdušných vápen a jejich použití ve stavebnictví. Hydraulické vápno, suroviny, technologie výroby vlastnosti a použití. Cementy, suroviny, výpočet surovinové směsi, paliva, proces výpalu slínku. Pece pro výpal slínku, tepelné bilance jednotlivých pecních systémů. Drcení a mletí slínku, využití odprašků, základní vlastnosti. portlandských cementů.
Mineralogie slínku, hydratace portlandského cementu. Speciální druhy cementů.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Teoretické a technologické poklady výroby anorganických stavebních pojiv, jmenovitě chemie a technologie sádrařství, vápenictví a cementářství.
Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí o teoretických a technologických pokladech výroby anorganických stavebních pojiv, jmenovitě chemie a technologie sádrařství, vápenictví a cementářství.

Prerekvizity

Fyzika, Stavební chemie, Stavební látky, Geologie.

Korekvizity

Těžba a úpravnictví surovin, Maltoviny - laboratoře

Doporučené volitelné složky programu

konference Maltoviny, spolupráce na projektech Grantové agentury České republiky

Doporučená nebo povinná literatura

Hlaváč, J.: Základy technologie silikátů. SNTL Praha, 1981. (CS)
W.N. JUNG, J. M. BUTT: Technologia. V. V. Moscow, 1952.
H. Kühl: Zement – chemie. Verlag Technik, Berlin, 1952. (DE)
BOGUE, R.H.: The chemistry of portland cement. N. Y. USA, 1955. (EN)
Bárta, R.: Chemie a technologie cementu. ČSAV Praha, 1961. (CS)
Duda, W. H.: Cement Data-Book. Bauverlag GmbH, 1976. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Informace jsou studentům předkládány formou přednášky.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet - povinná účast na cvičeních, vypracování a odevzdání protokolů ze cvičení v požadovaném rozsahu, formě, kvalitě a čase, zápočtový test (splněný alespoň na 60 %).
Závěrečná zkouška je tvořena písemnou a ústní částí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Rychle tuhnoucí sádra, suroviny a teoretické podklady výroby
2. Výroba rychle tuhnoucí sádry, vlastnosti a hydratace sádry
3. Sádrové maltoviny, anhydritové maltoviny, sádra pomalu tuhnoucí.
4. Vápno vzdušné, suroviny a teoretické podklady výroby
5. Pece na výpal vápna, technologické systémy výroby
6. Vlastnosti vzdušných vápen a jejich použití ve stavebnictví a dalších oborech průmyslu a ekologie.
7. Hydraulické vápno, suroviny, výroby, proces výpalu a hydratace, použití hydraulických vápen ve stavebnictví.
8. Cementy, suroviny, výpočet surovinové směsi, způsoby výroby
9. Úprava surovinové směsi, paliva a proces výpalu portlandského slínku. Využití sekundárních paliv.
10. Šachtové pece, rotační pece, slinovací rošty pro výpal cementářského slínku.
11. Drcení a mletí slínku, využití odprašků.
12. Mineralogie slínku a hydratace portlandského cementu
13. Speciální druhy cementů. Sorelova maltovina, suroviny, příprava, vlastnosti, využití ve stavebnictví.

Cíl

Teoretické a technologické poklady výroby anorganických stavebních pojiv, jmenovitě cchemie a technologie sádrařství, vápenictví a cementářství.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program B-K-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rychle tuhnoucí sádra, suroviny a teoretické podklady výroby
2. Výroba rychle tuhnoucí sádry, vlastnosti a hydratace sádry
3. Sádrové maltoviny, anhydritové maltoviny, sádra pomalu tuhnoucí.
4. Vápno vzdušné, suroviny a teoretické podklady výroby
5. Pece na výpal vápna, technologické systémy výroby
6. Vlastnosti vzdušných vápen a jejich použití ve stavebnictví a dalších oborech průmyslu a ekologie.
7. Hydraulické vápno, suroviny, výroby, proces výpalu a hydratace, použití hydraulických vápen ve stavebnictví.
8. Cementy, suroviny, výpočet surovinové směsi, způsoby výroby
9. Úprava surovinové směsi, paliva a proces výpalu portlandského slínku. Využití sekundárních paliv.
10. Šachtové pece, rotační pece, slinovací rošty pro výpal cementářského slínku.
11. Drcení a mletí slínku, využití odprašků.
12. Mineralogie slínku a hydratace portlandského cementu
13. Speciální druhy cementů. Sorelova maltovina, suroviny, příprava, vlastnosti, využití ve stavebnictví.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podmínky zápočtu, laboratorní řád, prohlídka laboratoří
2. Sledování hydratačního procesu sádry
3. Zkrácené zkoušky trvanlivosti - degradace materiálu vlivem teploty - část I.
4. Zkrácené zkoušky trvanlivosti - degradace materiálu vlivem teploty - část II.
5. Sledování hydratačních procesů kalcium hydrosilikátových systémů při hydrotermálním zpracování materiálů
6. Výpočet surovinové moučky pro výpal cementu, část I.
7. Výpočet surovinové moučky pro výpal cementu, část II.
8. Zkoušky na anhydritovém pojivu
9. Zkoušky na cementu pro zdění
10. Vyhodnocovací hodina
11. Exkurze
12. Zápočet