Detail předmětu

Dějiny architektury a stavitelství

FAST-BG01Ak. rok: 2013/2014

Souhrnný přehled dějin a vývoje architektury a stavebních konstrukcí, stavební kultury a stavby měst se zaměřením na orientaci v architektuře českých zemí. Hodnocení jednotlivých stavebních slohů vývoje architektury z hlediska architektonického tvarosloví, charakteristických stavebních konstrukcí a použitých stavebních materiálů. Objasnění odborných výrazů a pojmů z oblasti dějin architektury a stavitelství.

Výsledky učení předmětu

Získání všeobecného přehledu o vývoji architektury, stavebních konstrukcích a technologií v období od doby předdějinné po současnost. Získání schopnosti zařadit objekt podle charakteristických znaků do slohového období a schopnost používat odbornou nomenklaturu.

Prerekvizity

Všeobecné znalosti světových dějin na úrovni středoškolského studia.

Korekvizity

Jedná se o samostatný předmět, při jehož studiu není třeba souběžně získávat žádné další znalosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Syrový, Bohuslav: Architektura - svědectví dob. SNTL Praha, 1987. (CS)
Haas, Felix: Architektura 20. století. Brno, 1993. (CS)
Bukovský, Jan a kolektiv: Dějiny stavitelství. VUTIUM Brno, 2001. (CS)
Koch Wilfried: Evropská architektura. Universum, 2008. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a prezentací.

Způsob a kritéria hodnocení

Student samostatně vypracuje semestrální práci o probraných architektonických slozích na příkladech stavebních památek v městě Brně a vypracuje písemný zápočtový test.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Pravěk, starověk - architektura Egypta, Mezopotámie, egejská kultura
2. Antická architektura Řecka
3. Antická architektura Říma
4. Ranně křesťanská, architektura byzantská
5. Architektura předrománská a románská
6. Architektura gotická
7. Renesanční architektura
8. Barokní architektura
9. Klasicismus a romantismus
10. Architektura období historismu
11. Secese, český kubismus, individualistická moderna
12. Architektura meziválečného období
13. Architektura po 2. světové válce po současnost

Cíl

Získání všeobecného přehledu o vývoji architektury, stavebních konstrukcích a technologií v období od starověku po současnost. Získání schopnosti zařadit objekt podle charakteristických znaků do slohového období a schopnost používat odbornou nomenklaturu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program B-K-C-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Pravěk, starověk - architektura Egypta, Mezopotámie, egejská kultura
2. Antická architektura Řecka
3. Antická architektura Říma
4. Ranně křesťanská, architektura byzantská
5. Architektura předrománská a románská
6. Architektura gotická
7. Renesanční architektura
8. Barokní architektura
9. Klasicismus a romantismus
10. Architektura období historismu
11. Secese, český kubismus, individualistická moderna
12. Architektura meziválečného období
13. Architektura po 2. světové válce po současnost