Detail předmětu

Matematika II

FAST-BA02Ak. rok: 2013/2014

Dvojný a trojný integrál. Jejich výpočet, transformace, fyzikální a geometrický význam.
Křivkový integrál ve skalárním poli, jeho výpočet a aplikace. Divergence a rotace vektorového pole. Křivkový integrál ve vektorovém poli, jeho výpočet a aplikace. Nezávislost křivkového integrálu na integrační cestě. Greenova věta.
Existence a jednoznačnost řešení diferenciální rovnice 1. řádu, řešení vybraných typů diferenciálních rovnic 1. řádu. Homogenní lineární diferenciální rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty. Řešení nehomogenní lineární diferenciální rovnice se speciální pravou stranou. Metoda variace konstant

Zajišťuje ústav

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie (MAT)

Výsledky učení předmětu

Znalost dvojných a trojných integrálů, jejich výpočtu a základních aplikací. Znalost křivkových integrálů ve skalárním a vektorovém poli, jejich výpočtu a základních aplikací. Znalost problematiky existence a jednoznačnosti řešení diferenciálních rovnic 1. řádu v explicitním tvaru. Znalost elementárních metod řešení separované, lineární a exaktní diferenciální rovnice 1. řádu. Znalost řešení lineárních diferenciálních rovnic n-tého řádu.

Prerekvizity

Ovládat elementární pojmy teorie funkcí jedné reálné proměnné a více reálných proměnných (derivace, parciální derivace, limita a spojitost, grafy funkcí). Umět řešit integrály funkce jedné reálné proměnné, znát jejich základní aplikace.

Doporučená nebo povinná literatura

ŠKRÁŠEK, Josef a TICHÝ, Zdeněk: Základy aplikované matematiky II. SNTL Praha, 1986. ISBN 04-513-86. (CS)
BUDINSKÝ, Bruno a CHARVÁT, Jura: Matematika II. SNTL, Praha, 1990. ISBN 80-03-00219-2. (CS)
REKTORYS, Karel a spol.: Přehled užité matematiky I. Prometheus, Praha, 1995. (CS)
DIBLÍK, Josef a PŘIBYL,Oto: Obyčejné diferenciální rovnice. CERM Brno, 2004. ISBN 80-214-2795-7. (CS)
DANĚČEK, Josef, DLOUHÝ, Oldřich a PŘIBYL, Oto: Křivkové integrály. CERM Brno, 2006. ISBN 80-7204-452-4. (CS)
DANĚČEK, Josef, DLOUHÝ, Oldřich a PŘIBYL, Oto: Dvojný a trojný integrál. CERM Brno, 2006. ISBN 80-7204-453-2. (CS)
LANG, Serge: Calculus of several variables. New York: Springer Verlag, 1988. (EN)
STEIN, Sherman. K.: Calculus and analytic geometry. New York: McGraw-Hill, 1989. (EN)
HŘEBÍČKOVÁ, Jana, SLABĚŇÁKOVÁ, Jana a ŠAFÁŘOVÁ, Hana: Sbírka příkladů z matematiky II. Stavební fakulta VUT Brno, CERM, 2008. ISBN 978-80-7204-606-5. (CS)
KOUTKOVÁ, Helena a PRUDILOVÁ, Květoslava: Sbírka příkladů z matematiky III. Stavební fakulta VUT Brno, CERM, 2008. ISBN 978-80-7204-598-3. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT - přednáška, cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné absolvování naplánovaných kontrolních testů a odevzdání individuálních domácích úloh uložených učitelem. Nejsou povoleny neomluvené neúčasti studentů ve cvičení. Semestrální zkouška se hodnotí součtem bodů z písemného zkoušení (maximálně 70) a bodů ze cvičení (maximálně 30).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. P: Dvojný integrál, výpočet, vlastnosti.
C: Opakování kvadrik a integrování.
2. P: Transformace a aplikace dvojného integrálu.
C: Výpočet dvojného integrálu.
3. P: Trojný integrál, výpočet, vlastnosti.
C: Transformace dvojného integrálu.
4. P: Transformace a aplikace trojného integrálu.
C: Aplikace dvojného integrálu.
5. P: Pojem křivky. Křivkový integrál ve skalárním poli.
C: Výpočet trojného integrálu.
6. P: Vektorové pole, divergence, rotace. Křivkový integrál ve vektorovém poli.
C: Transformace a aplikace trojného integrálu, hmotnost, objem.
7. P: Aplikace, práce, cirkulace. Greenova věta a její aplikace.
C: Výpočet křivkového integrálu ve skalárním poli, aplikace.
8. P: Nezávislost křivkového integrálu na integrační cestě.
C: Výpočet křivkového integrálu ve vektorovém poli.
9. P: Základní pojmy z obyčejných diferenciálních rovnic.
C: Greenova věta. Nezávislost křivkového integrálu na integrační cestě. Výpočet potenciálu.
10. P: Rovnice prvního řádu - separovaná, lineární, exaktní.
C: Diferenciální rovnice 1. řádu, separovaná, lineární.
11. P: Homogenní lineární rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty, nezávislost řešení, wronskián.
C: Exaktní rovnice. Homogenní lineární rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty.
12. P: Řešení nehomogenní rovnice se speciální pravou stranou.
C: Řešení nehomogenní rovnice se speciální pravou stranou.
13. P: Metoda variace konstant.
C: Metoda variace konstant. Zápočet.

Cíl

Seznámit se s dvojnými a trojnými integrály a jejich základními aplikacemi, zvládnout počítání těchto integrálů pomocí Fubiniových vět a standardních transformací.
Seznámit se s křivkovými integrály ve skalárním a vektorovém poli a jejich aplikacemi. Zvládnout výpočet jednoduchých křivkových integrálů.
Seznámit se s vybranými diferenciálními rovnicemi (DR) prvního řádu, problematikou existence a jednoznačnosti řešení DR. Naučit se analyticky řešit DR separovanou, lineární, homogenní prvního řádu, exaktní. Zvládnout kalkul řešení nehomogenní lineární DR n-tého řádu se speciální pravou stranou i obecnou metodu variace konstant. Pochopit strukturu řešení nehomogenních lineárních DR n-tého řádu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-K-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Dvojný integrál, výpočet, vlastnosti.
2. Transformace a aplikace dvojného integrálu.
3. Trojný integrál, výpočet, vlastnosti.
4. Transformace a aplikace trojného integrálu.
5. Pojem křivky. Křivkový integrál ve skalárním poli.
6. Vektorové pole, divergence, rotace. Křivkový integrál ve vektorovém poli.
7. Aplikace, práce, cirkulace. Greenova věta a její aplikace.
8. Nezávislost křivkového integrálu na integrační cestě. Potenciál.
9. Základní pojmy z obyčejných diferenciálních rovnic.
10. Rovnice prvního řádu - separovaná, lineární, exaktní.
11. Homogenní lineární rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty, nezávislost řešení, wronskián.
12. Řešení nehomogenní rovnice se speciální pravou stranou.
13. Metoda variace konstant. Aplikace diferenciálních rovnic v technické praxi.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Opakování kvadrik a integrování.
2. Výpočet dvojného integrálu.
3. Transformace dvojného integrálu.
4. Aplikace dvojného integrálu.
5. Výpočet trojného integrálu.
6. Transformace a aplikace trojného integrálu, hmotnost, objem.
7. Výpočet křivkového integrálu ve skalárním poli, aplikace.
8. Výpočet křivkového integrálu ve vektorovém poli.
9. Greenova věta. Nezávislost křivkového integrálu na integrační cestě. Výpočet potenciálu.
10. Diferenciální rovnice 1. řádu, separovaná, lineární.
11. Exaktní rovnice. Homogenní lineární rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty.
12. Řešení nehomogenní rovnice se speciální pravou stranou.
13. Metoda variace konstant. Zápočet.