Detail předmětu

Výuka v terénu z geodézie

FAST-BE02Ak. rok: 2013/2014

Navržení a zaměření polohového a výškového bodového pole.
Zaměření a vyhotovení části mapy.
Vyhotovení vytyčovacího výkresu.
Aplikace nejdůležitějších geodetických úloh ve stavebnictví.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student získá praktické znalosti základních měřických a výpočetních postupů potřebných pro zaměření daného území a vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu.

Prerekvizity

Základy geodézie

Doporučená nebo povinná literatura

Kahmen, Heribert, Faig, Wolfgang: Surveying. de Grutyter, 1988. (EN)
Vitásek, J., Pažourek, J., Nevosád, Z.: Vybrané geodetické práce ve stavebnictví. VUTIUM Brno, 1998. (CS)
Šütti,J.: Geodézia. Alfa – SNTL Bratislava, 1998. (SK)
Nevosád, Z., Vitásek, J.: Geodezie I. CERM Brno, 1999. (CS)
Staněk, V., Hostinová, G.: Geodézia ve stavebníctve. Jaga Group Bratislava, 1999. (SK)
Torge, Wolfgang: Surveying. de Gruyter, 2001. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka v terénu je zaměřena na rozvoj praktických dovedností.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka, odevzdání a akceptování elaborátu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Zaměření bodového pole (polygonový pořad)
2. Výškové připojení bodového pole (nivelace)
3. Podrobné měření polohopisu a výškopisu
4. Tvorba plánu (mapy)
5. Jednoduché vytyčovací úlohy

Cíl

Praktické cvičení v terény z geodézie a mapování

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program B-K-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

120 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Polygonový pořad.
Technická nivelace.
Tachymetrie. Měření profilů.
Vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu.