Detail předmětu

Základy podnikové ekonomiky

FAST-BV02Ak. rok: 2013/2014

Odvětví stavebnictví a stavební podnik, vznik zánik a sanace podniku
Činnosti stavebního podniku, organizace a výroba, odbyt, prodej, marketing
Investiční činnost v podniku, finance a daně, stavební zakázky a ceny, smluvní vztahy

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Získání znalostí o jednotlivých základních disciplínách podnikové ekonomiky se zaměřením na stavební výrobu. Schopnost se orientovat v podnikové ekonomice stavební výroby a v oceňování s ohledem na podmínky stavebního trhu. Získání základních dovedností zejména v oblasti smluvních vztahů, zhotovitel, objednatel, mzdové, financování, daňové a investic ve stavebním podniku. Schopnost sestavit stavební rozpočet pro ocenění stavebního díla. Schopnost sestavit jednotkovou cenu stavebních prací pomocí kalkulace nákladů a zisku. Schopnost se orientovat ve stavebnictví a získávat informace o finančních zdrojích pro stavební investice.

Prerekvizity

Znalosti základních ekonomických pojmů a vztahů. Základy makroekonomické a mikroekonomické teorie.

Korekvizity

Znalosti stavebně technického charakteru k procesu výstavby. Znalosti k projektové činnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Související platná legislativa. 0. (CS)
MARKOVÁ, Leonora. a kol.: Principles of economy of building firm. Brno: CERM, s. r. o, 2002. ISBN 80-214-2179-7. (EN)
MARKOVÁ,Leonora: Základy ekonomiky stavebnictví. Brno: CERM, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-7204-623-2. (CS)
MARKOVÁ,Leonora a kol.: Základy podnikové ekonomiky. Brno: CERM s.r.o., 2012. ISBN 978-80-7204-669-0. (CS)
WOHE, Gunter: Úvod do podnikového hospodářství. Praha: C. H. Beck, 1995. ISBN 80-7179-014-1. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení získaných znalostí je formou písemného testu. Úspěšné absolvování je získání min.50 bodů. Hodnocení je částečně doplněno ústním zkouškou. Hodnocení dovedností je ve cvičeních a to docházkou a pomocí písemného testu s příklady výpočtů ekonomických ukazatelů a oceňování.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Postavení podniku v národním hospodářství, odvětví stavebnictví a stavební podnik
2.Charakteristika podniku, zvláštnosti st.podniku, výroba
3.Založení podniku, sanace a jeho zánik, sdružování podniků, typy sdružování ve stavební výrobě
4.Řízení podniku, plánování, organizace a kontrola
5.–7.Materiál a zásoby, pracovní síla, výrobní stroje a zřízení
8.Investiční činnost v podniku
10.Odbyt, prodej, marketing
11.Podnikové finance a ekonomické informace, daně
12.Stavební zakázky a ceny
13.Smluvní vztahy

Cíl

Získání znalostí o jednotlivých základních disciplínách podnikové ekonomiky se zaměřením na stavební výrobu. Schopnost se orientovat v podnikové ekonomice stavební výroby a v oceňování s ohledem na podmínky stavebního trhu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-K-C-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Postavení podniku v národním hospodářství, odvětví stavebnictví a stavební podnik
2.Charakteristika podniku, zvláštnosti st.podniku, výroba
3.Založení podniku, sanace a jeho zánik, sdružování podniků, typy sdružování ve stavební výrobě
4.Řízení podniku, plánování, organizace a kontrola
5.–7.Materiál a zásoby, pracovní síla, výrobní stroje a zřízení
8.Investiční činnost v podniku
10.Odbyt, prodej, marketing
11.Podnikové finance a ekonomické informace, daně
12.Stavební zakázky a ceny
13.Smluvní vztahy

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do problematiky, program výuky, instrukce a pokyny
2.Klasifikace
3.Smlouvy o dílo, žaloba o zaplacení ceny díla
4.Investice
5.Odpisy
6.Daně
7.Účetnictví a financování
8.Náklady na materiál a na stroje
9.Mzdy
10.Kalkulace ceny stavební práce
11.Cena stavebního objektu
12.Zápočtový test
13.Zápočet