Detail předmětu

Ruština pro mírně pokročilé

FAST-BYR2Ak. rok: 2013/2014

Témata - vyučování, orientace ve městě, dopravní prostředky, nakupování, Moskva a Petrohrad, Praha
Mluvnice – předložkové vazby, skloňování podstatných jmen a zájmen, časování sloves, infinitiv, neživotná a životná podstatná jména, nesklonná podstatná jména

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student dosáhne mírně pokročilé úrovně v ruské slovní zásobě a gramatice. Dále bude schopen číst, překládat a tvořit mírně složité ruské texty. Student bude umět hovořit na následující témata – vyučování, orientace ve městě, dopravní prostředky, nakupování, Moskva a Petrohrad, Praha. Student si osvojí následující ruskou gramatiku - předložkové vazby, skloňování podstatných jmen a zájmen, časování sloves, infinitiv, neživotná a životná podstatná jména, nesklonná podstatná jména.
Výstupní úroveň znalosti ruštiny podle Evropského referenčního rámce pro jazyky je A2-.

Prerekvizity

Studenti by měli dobře ovládat ruskou azbuku, slovní zásobu a konverzaci na následující témata - představování, telefonování, základní informace o sobě, národnosti, na návštěvě, rodina, povolání, volný čas, zájmy, škola. Studenti by měli zvládnout následující gramatiku - číslovky, časování sloves, zvratná slovesa, skloňování podstatných jmen a zájmen, datum, minulý čas, vykání.

Korekvizity

Žádné.

Doporučená nebo povinná literatura

JELÍNEK, Stanislav a kol.: Raduga 2 po novomu. Plzeň: Fraus, 2008. ISBN 978-80-7238-700-7.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody


Procvičování gramatiky a slovní zásoby interaktivní formou, s důrazem na konverzaci. Rozvoj komunikačních a poslechových dovedností pomocí interaktivních audio-vizuálních technologií.
LMS Moodle a Smartboard.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytná pravidelná docházka (max. 3 absence za semestr), plnění domácích úkolů a aktivní účast v hodinách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Úvodní hodina, opakování
2.L2-opakování tématu Škola, Vyučování - četba a poslech textů, nová slovní zásoba, školní předměty
3.L2-Vyučování, rozvrh hodin, rozhovory, skloňování zájmen (кто, что), předložkové vazby (по,после)
4.L2-Vyučování, typy škol, skloňování podstatných jmen (mužský, ženský rod, jednotné číslo), opakování gramatiky a slovní zásoby, doplňkový text, hraní rolí
5.L3-Orientace ve městě, rozhovory, metro v Moskvě, časování sloves "ехать, мочь"
6.L3-Dopravní prostředky, infinitivní věty, opakování gramatiky a slovní zásoby, doplňkový text, hraní rolí
7.L4-Nakupování, rozhovory, cvičení, časování sloves "купить, спросить, взять", 1.a 2.pád množného čísla některých postatných jmen
8.L4-Nakupování, oblečení, květiny, potraviny, pohyblivé "-o-,-e-" u podstatných jmen, 4.pád množného čísla neživotných a životných podstatných jmen, opakování
9.L5-Moskva - památky, texty, cvičení, skloňování podstatných jmen (střední rod, jednotné číslo)
10.L5-Petrohrad - památky, texty, cvičení, nesklonná podstatná jména, předložkové vazby (по,после) - shrnutí
11.L6-Praha - památky, rozhovory, 1. a 2.pád množného čísla podstatných jmen (ženský, střední rod)
12.L6-Praha, cvičení, text, skloňování podstatných jmen v množném čísle – shrnutí
13.Opakování, shrnutí, hry, hraní rolí

Cíl

Cílem předmětu je dosáhnout mírně pokročilé úrovně v ruské slovní zásobě a gramatice. Dále schopnosti číst, překládat a tvořit mírně složité ruské texty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní hodina, opakování
2. L2-opakování tématu Škola, Vyučování - četba a poslech textů, nová slovní zásoba, školní předměty
3. L2-Vyučování, rozvrh hodin, rozhovory, skloňování zájmen (кто, что), předložkové vazby (по, после)
4. L2-Vyučování, typy škol, skloňování podstatných jmen (mužský, ženský rod, jednotné číslo), opakování gramatiky a slovní zásoby, doplňkový text, hraní rolí
5. L3-Orientace ve městě, rozhovory, metro v Moskvě, časování sloves "ехать, мочь"
6. L3-Dopravní prostředky, infinitivní věty, opakování gramatiky a slovní zásoby, doplňkový text, hraní rolí
7. L4-Nakupování, rozhovory, cvičení, časování sloves "купить, спросить, взять", 1. a 2. pád množného čísla některých podstatných jmen
8. L4-Nakupování, oblečení, květiny, potraviny, pohyblivé "-o-, -e-" u podstatných jmen, 4. pád množného čísla neživotných a životných podstatných jmen, opakování
9. L5-Moskva - památky, texty, cvičení, skloňování podstatných jmen (střední rod, jednotné číslo)
10. L5-Petrohrad - památky, texty, cvičení, nesklonná podstatná jména, předložkové vazby (по, после) - shrnutí
11. L6-Praha - památky, rozhovory, 1. a 2. pád množného čísla podstatných jmen (ženský, střední rod)
12. L6-Praha, cvičení, text, skloňování podstatných jmen v množném čísle – shrnutí
13. Opakování, shrnutí, hry, hraní rolí