Detail předmětu

Francouzština pro pokročilé

FAST-BYF4Ak. rok: 2013/2014

Gramatika: Podmínková souvětí, nominalizace, "mise en felief", passé simple
Slovní zásoba: imigrace, společenské problémy, životní prostředí, Evropská unie, obchod a ekonomie,

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen porozumět složitějším francouzským textům a poslechům a dokáže zvládnout i náročnější komunikační situace na pokročilé úrovni (úroveň B2 dle SERR). Dokáže se spontánně, plynule a přesně vyjadřovat a využívat složitější obraty a fráze. Student bude ovládat řadu složitějších gramatických jevů, a také bude schopen vyjadřovat se abstraktněji a bude umět prezentovat a obhájit své názory.

Prerekvizity

V rozsahu povinně volitelných předmětů Francouzština pro začátečníky, Francouzština pro mírně pokročilé, Francouzština pro středně pokročilé.

Doporučená nebo povinná literatura

Robert Menand: Taxi! 2. Hachette, 2005.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody


Procvičování gramatiky a slovní zásoby interaktivní formou s důrazem na konverzaci. Rozvoj komunikačních a poslechových dovedností pomocí interaktivních audio-vizuálních technologií.
LMS Moodle a Smartboard.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytná pravidelná docházka (max. 3 absence za semestr), plnění domácích úkolů a aktivní účast v hodinách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. týden: U1/L4- bilan (opak. L1-L4)
2. týden: U2/L5- vztažná zájmena 2.část; bydlení
3. týden: U2/L6- stupňování přídavných jmen; doprava ve městě
4. týden: U2/L7- stupňování přídavných jmen; francouzská města
5. týden: U2/L8- bilan (opak. L5-L8), U3/L9- neurčitá zájmena, podmínkové souvětí 2.typu
6. týden: U3/L10- zájmena "en" a "y"; psaní deníku, blogu
7. týden: U3/L11- subjonctif- tvoření, použití
8. týden: U3/L12- bilan (opak. L9-L12); zdraví
9. týden: U4/L13- časy vyprávění; nezaměstnanost
10. týden: U4/L14- tvoření příslovcí; zaměstnání
11. týden: U4/L15- časové ukazatele, U4/L16- bilan (opak- L13-L16); vzdělání, školství
12. týden: U5/L17- "nikdy, nic, nikdo"; kutilství
13. týden: U5/L18- vyjádření příčiny; Francouzi a kavárny

Cíl

Osvojení si slovní zásoby v rozsahu 1500 slov, osvojení si veškeré gramatiky,
Schopnost přeložit obtížnější text, komunikovat slovem a písmem na na běžné téma každodenního života. Výstupní úroveň A2 evropského referenčního vzdělávacího rámce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Opakování minulých časů; Nejdůležitější události 20. století
2. Opakování konjunktivu přítomného a minulého; Obchod a ekonimie
3. Opakování budoucího času a podmiňovacího způsobu; Svět za 100 let
4. Podmínková souvětí 2. a 3. typu; Společenské problémy
5. „Mise en relief“; Imigrace
6. Nominalizace; Životní prostředí
7. Francie a její regiony: zvyky, dialekty
8. Opakování zájmen; Evropská unie
9. „Passé simple“ pravidelných sloves; krátký článek z novin – četba a resumé
10. „Passé simple“ nepravidelných sloves; výňatek z literárního díla – četba
11. Opakování probíraných témat
12. Opakování gramatiky
13. Zápočet