Detail předmětu

Angličtina 3

FSI-A3Ak. rok: 2011/2012

Kurz je zaměřen na výuku angličtiny jako cizího jazyka na obecné úrovni, zahrnuje však i jazyk potřebný pro profesní účely.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí základní slovní zásobu ve vztahu ke svému budoucímu zaměstnání a zvládnou gramatické struktury potřebné pro běžnou komunikaci na úrovni "pre-intermediate".

Prerekvizity

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili základy jazyka na úrovni "elementary", jejíž náplň odpovídá gramatice a slovní zásobě Tech Talk Elementary.

Doporučená nebo povinná literatura

Glendinning, E.H. Oxford English for Careers: Technology 1, OUP 2015 (EN)
MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-67543-7. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn kromě aktivní účasti ve cvičeních a individuální přípravou, také absolvováním tří průběžných testů psaných v předem stanovených termínech během semestru. Pro získání zápočtů je vyžadováno v těchto testech nasbírat jejich součtem min. 30 bodů z 50 možných (tedy 60%). V případě nedostatečného bodového zisku má student možnost absolvovat opravný test v souhrnné podobě v prvním týdnu zkouškového období. V hodnocení předmětu se odráží i práce v e-learningové podpoře kurzu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci, aby zvládli běžné úkoly (např. popsat problém, podat pokyny) se kterými se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je pravidelně kontrolována. Student má povoleny 2 absence. Pokud je počet absencí vyšší, v odůvodněných případech může vyučující stanovit náhradní podmínku pro splnění zápočtu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-FIN , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MAI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MTI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MET , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-PDS , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-S1R , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-STI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-FIN , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MAI , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MTI , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MET , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-PDS , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-AIŘ , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-EPE , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-SSZ , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-STG , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-STI , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. U1 – Technologie a společnost (inovace, odvětví)
2. U1 – Technologie a společnost (přídavná jména a příslovce pro srovnávání)
3. U2 – Studium technologických oborů (obory, popis kurzu, rozvrh)
4. U2 – Studium technologických oborů (přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový)
5. U3 – Design (používání neodborného jazyka, popis židle, navrhování). 1. průběžný test
6. U3 – Design (slavní designéři, typy otázek)
7. U4 – Technologie ve sportu (doporučení, výměna informací)
8. U4 – Technologie ve sportu (konstrukce used to, used for, made of, made from, popis materiálů)
9. U5 – Výběr vhodné technologie (vysvětlení rozdílů mezi výrobky, Stirlingův motor, vynálezce). 2. průběžný test
10. U5 – Výběr vhodné technologie (popis diagramu, výhody, časové věty, popis pohybu).
11. U6 – Bezpečnost (použití neformálního jazyka, vybavení a přístroje)
12. U6 – Bezpečnost (krátká zpráva a spojky, popis funkcí, výrazy s -proof, -resistant, -tight)
13. 3. Průběžný test, hodnocení.

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cíleně zaměřená individuální výuka s využitím elektronické podpory (e-learning s učitelem, procvičení slovní zásoby, upevnění gramatiky, konverzace)

eLearning