Detail předmětu

Angličtina 4

FSI-A4Ak. rok: 2011/2012

Kurz je zaměřen na výuku angličtiny jako cizího jazyka na obecné úrovni, zahrnuje však i jazyk potřebný pro profesní účely.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí základní slovní zásobu ve vztahu ke svému budoucímu zaměstnání a zvládnou gramatické struktury potřebné pro běžnou komunikaci na úrovni "pre-intermediate".

Prerekvizity

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili základy jazyka na úrovni "elementary", jakož i slovní zásobu a gramatiku probrané v kurzu A3.

Doporučená nebo povinná literatura

Glendinning, E.H. Oxford English for Careers: Technology 1, OUP 2015 (EN)
MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-67543-7. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn kromě aktivní účasti ve cvičeních a individuální přípravou, také absolvováním tří průběžných testů psaných v předem stanovených termínech během semestru. Pro získání zápočtů je vyžadováno v těchto testech nasbírat jejich součtem min. 30 bodů z 50 možných (tedy 60%). V případě nedostatečného bodového zisku má student možnost absolvovat opravný test v souhrnné podobě v prvním týdnu zkouškového období. V hodnocení předmětu se odráží i práce v e-learningové podpoře kurzu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci, aby zvládli běžné úkoly (např. popsat problém, podat pokyny) se kterými se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je pravidelně kontrolována. Student má povoleny 2 absence. Pokud je počet absencí vyšší, v odůvodněných případech může vyučující stanovit náhradní podmínku pro splnění zápočtu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-FIN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MAI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MTI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MET , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-PDS , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-S1R , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-STI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-FIN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MAI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MTI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MET , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-PDS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-AIŘ , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-EPE , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-SSZ , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-STG , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-STI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. U7 – Výroba (výrobní proces, výroba CD, výroba potravin a nápojů)
2. U7 – Výroba (trpný rod v přítomném čase, složená podstatná jména)
3. U8 – Doprava (omluva a přijetí omluvy, neobvyklé dopravní prostředky, automobiloví inženýři)
4. U8 – Doprava (auto budoucnosti, předpovědi s konstrukcemi: will, may, might, členění nových výrazů)
5. U9 – Život na vysoké noze: mrakodrap (provedení návštěvníků po staveništi, nejvyšší budova světa). 1. průběžný test
6. U9 – Život na vysoké noze: mrakodrap (jak se staví mrakodrap, typy základů, bezpečnost práce)
7. U10 – Technologie v medicíně (poskytnutí jasných pokynů, přístroje pro slepé, přístroje pro starší osoby)
8. U10 – Technologie v medicíně (krátký popis, vztažné věty, slova opačného významu)
9. U12 – Informační technologie (help desk, superpočítače, popis změny). 2. průběžný test
10. U12 – Informační technologie (CAD/CAM, periferní zařízení, trpný rod v minulém čase, kolokace)
11. U13 – Telekomunikace (jednoduché vysvětlování, satelitní komunikační systémy)
12. U13 – Telekomunikace (VoIP systémy, mobilní telefony, minulý čas prostý a předpřítomný čas)
13. 3. průběžný test, vyhodnocení

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cíleně zaměřená individuální výuka s využitím elektronické podpory (e-learning s učitelem, procvičení slovní zásoby, upevnění gramatiky, konverzace)

eLearning