Detail předmětu

Modelování a simulace výrobních systémů

FSI-GMV-AAk. rok: 2011/2012

Předmět seznamuje studenty s moderními metodami pro simulace a modelování výrobních systémů. Zaměřuje se především na technologické procesy a výrobní systémy a aplikuje principy diskrétní simulace při jejich modelování. Jsou rozebírány aplikace simulačních modelů při projektování a řízení systémů a procesů, a to v oblasti strategického plánování a operačního řízení. Ve výuce jsou používány nejmodernější simulační softwarové produkty.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studenti by měli být schopni připravit simulační model výroby, zpracovat
a ohodnotit různé alternativy. Na základě simulačního modelu určit
vytíženost strojů a zařízení, termíny dokončení výrobních zakázek,
náklady, úzká místa výroby apod.

Prerekvizity

Discrete Distribution, Continuous Distribution, Empirical Distribution. Random Number Generation, Random Number Streams. Random Variable Generation: Exponential Distribution, Uniform Distribution, Weibull Distribution, Triangular Distribution, Poison Distribution, Gamma Distribution. MS SQL Server, MS Access, SQL. Theory of Production Systems.

Doporučená nebo povinná literatura

Averill M. Law, W. David Kelton: Simulation Modeling and Analysis
Neuschl Štefan a kol.: Modelovanie a simulácia, ALFA, 1989
Kuneš Jozef a kol.: Základy modelování ,SNTL , 1989
A. Alan B. Pritsker, Claude D. Pegden: Introduction to Simulation and SLAM II
AIM Manuals
Zítek Pavel: : Simulace dynamických systémů , SNTL, 1989
Jerry Banks, Discrete-Event System Simulation

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: Účast na cvičeních, zpracování simulačního modelu výrobního
systému
Zkouška: Písemná a ústní

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

1. Vysvětlit principy počítačové simulace výrobních systémů
2. Popsat potřebné technické a programové vybavení
3. Zpracovat simulační model výroby a analyzovat výsledky
4. Zařadit simulační systém do CIM struktury výrobního podniku

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je prováděna dle rozvrhu na FSI, případnou zameškanou výuku lze individuálně konzultačně nahradit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2E-A magisterský navazující

    obor M-IND , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Matematické základy
2) Vymezení a specifické rysy simulačních metod
3) Analytické modelování diskrétních systémů
4) Diskrétní simulace
5) Jazyky pro diskrétní simulace
6) SLAM II, SLAMSYSTEM
7) AweSim
8) AIM
9) Příklady užití AIM v průmyslu
10) Interaktivní grafické systémy pro simulace
11) CAD systémy a simulace
12) Příklady simulace výrobních systémů
13) Simulace PVS, simulace RTK

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Projekty a alternativy
2. Zakázky a výrobky
3. Technologické postupy
4. Zdroje, mezisklady, materialy
5. Doprava
6. Dávky
· Zpracování případové studie (1 až 13)
· Cvičení na poč.:Praktická cvičení v laboratoři TEMPUS Ústavu výrobních systémů a robotů.