Detail předmětu

Aplikace CAD/CAM v technologii II

FSI-HC2-AAk. rok: 2011/2012

Náplní předmětu je uvedení do systému CAD se zaměřením na software pracující v modu 2D a 3D. Zabývá se rovněž hardwarovym vybavením systému CAD.
Umožní získat základní znalosti pro konstruovaní nástrojů a připravků v prostředi CAD s cílem připravy dat pro další zpracovaní v systémech CAM.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí pracovat v systémech CAD se zaměřením na konstruování ve 2D a dále vytvářením modelů v 3D sloužících pro další aplikace v systémech CAM. Získání přehledu o strojírenské technologii a systémech výpočetní techniky a jejich klasifikace. Osvojení metodiky práce v systémech CAD/CAM.

Prerekvizity

Technické kreslení

Doporučená nebo povinná literatura

PowerMILL - user manual
Bejcek,V. at all:: CIM - pocitacova podpora vyrobniho procesu, VUT Brno, 1992
McMahon Ch., Browne J. CAD CAM Principles, Practice and Manufacturing

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních a splnění zadaných úkolů. Zkouška ověřuje teoretické znalosti a jejich praktické aplikace při řešení konstrukčních zadání v systémech CAD-3D.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem je seznámit studenty se základními činnostmi při konstruování strojních součástí v systémech CAD s aplikacemi 2D a 3D.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Individuální zadání a kontrola výsledků

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2E-A magisterský navazující

    obor M-IND , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Systém CAD, konfigurace, pracovní obrazovka
Výběrové menu, poziční menu, práce ve 2D
Práce se soubory, konfigurace tiskárny
Tvorba konstrukčních prvků ve 2D
Editace vytvořených objektů
Detaily konstrukčních celků
Druhy pohledů, zobrazování v 3D
Křivky používané v konstrukci 2D a 3D
Transformace vedoucí k tvorbě 3D
Výkresové mody a práce v nich
Překladače CAD systému

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní seznámení se systémem CAD
2.-5. Konstrukční zadání v systémech CAD-2D
6.-9. Konstrukční zadání v CAD systému 3D
10.-11. Převod 3D objektů do výkresového modu
12.-13. Konstrukční zadání v CAD systému 3D

eLearning