Detail předmětu

Technologie výroby letadel I

FSI-OT1-AAk. rok: 2011/2012

Předmět Technologie výroby letadel I seznamuje studenty se základními technologickými metodami a postupy uplatňovanými v letecké výrobě.Aspekty technologické přípravy výroby letadel. Technologie tepelného zpracování lehkých slitin a ocelí. Výroba dílců letadel plošným a objemovým tvářením pevným a nepevným nástrojem. Technologie výroby kompozitních a sendvičových konstrukcí. Nýtování leteckých konstrukcí.

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti, potřebné pro variantní posouzení vhodných technologických metod, technologičnosti konstrukce a pro zpracování rámcových technologických postupů tepelného zpracování, plošného a objemového tváření, spojování, výroby kompozitových a sendvičových dílů.

Prerekvizity

Základní poznatky o struktuře, fázových přeměnách a vlastnostech kovových konstrukčních materiálů. Základní technologické metody a principy zpracování kovových materiálů - tepelné zpracování, tváření.

Doporučená nebo povinná literatura

Žák,J.-Samek,R.-Bumbálek,B.: Speciální letecké technologie I,VUT Brno,1990
Flaška,M.-Růžička,A.-Štekner,B.: Speciální letecké technologie, , 0
Metals Handbook, Volume 14: Forming and forging,ASM International,1988
Peterka, J.: Lepení konstrukčních materiálů ve strojírenství,SNTL,Praha 1980
Lee L.-H.:Adhesive Bonding, Plenum Press, 1991
DIN-DVS-Taschenbuch 215: Schweisstechnik in Luft- und Raumfahrt, Beuth.DVS-Verlag, 1998

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech cvičení a splnění podmínek průběžné kontroly studia formou tří písemných testů. Předmětová zkouška je ústní. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení průběžné kontroly studia a z hodnocení ústní zkoušky v poměru 40/60.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem předmětu Technologie výroby letadel I je seznámit studenty se zvláštnosmi letecké výroby a technologickými metodami a postupy, jejichž znalost je nezbytná pro specialisty ve stavbě letadlové techniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro studenty jsou povinná všechna cvičení. Ve vyjímečných a odůvodněných případech lze cvičení nahradit zpracováním náhradního zadání.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2E-A magisterský navazující

    obor M-IND , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Aspekty a specifika výroby letadel
2. Technologie tepelného zpracování lehkých slitin
3. Technologie zušlechťování leteckých ocelí
4. Tvařitelnost leteckých materiálů, příprava polotovarů pro tváření
5. Výroba dílců ohýbáním a tažením pevným a nepevným nástrojem
6. Výroba dílců radiálním vypínáním, tlačením a nekonvenčními postupy
7. Výroba dílců draku z profilů a trubek
8. Výroba dílců draku protlačováním a kováním
9. Výroba kompozitních konstrukcí
10.Výroba kompozitních konstrukcí
11.Výroba sendvičových konstrukcí
12.Druhy a materiály leteckých nýtů
13.Metody nýtování

Cvičení

11 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Postup tepelného zpracování dané hliníkové letecké součásti
2. Postup tepelného zpracování dané hliníkové letecké součásti
3. Optimalizace zušlechťování leteckých ocelí
4. Tvařitelnost leteckých kovových materiálů
5. Postup a podmínky ohýbání daného dílce
6. Technologický postup výroby dílce nepevným nástrojem
7. Technologický postup výroby dílce nepevným nástrojem
8. Mezní deformace při výrobě dílců z profilů a trubek
9. Hliníkový zápustkový výkovek
10.Obrábění a tvarování sendvičových panelů
11.Návrh nýtového spoje

Laboratoře a ateliéry

2 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

12.Pevnost nýtového spoje s plnými nýty
13.Pevnost nýtového spoje s trnovými nýty