Detail předmětu

Vybrané kapitoly ze základů konstruování

FSI-0ZKAk. rok: 2011/2012

Čtení a tvorba konstrukční (převážně výkresové) dokumentace z hledisek zobrazování, kótování, přesnosti rozměrů, jakosti povrchu, geometrické přesnosti, funkce a zaměnitelnosti, volby jakosti materiálu, polotovaru a normalizovaných funkčních a technologických prvků. Vybrané strojní součásti a montážní jednotky z hlediska funkce a výkresové dokumentace. Optimalizace kótování. Přehled základních výrobních technologií.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět Vybrané kapitoly ze základů konstruování umožňuje studentům získat znalosti o zobrazování, kótování, rozměrové a geometrické přesnosti, jakosti povrchu, volbě materiálu, polotovarech a normalizovaných prvcích strojních součástí. Student se naučí uvedené aplikovat s přihlédnutím k funkci a zaměnitelnosti na výkresech součástí, vyrobených z tvářených polotovarů.

Prerekvizity

Předpokládají se pouze znalosti ze střední školy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen zápočtem na základě účasti na přednáškách.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu Vybrané kapitoly ze základů konstruování je usnadnit studentům přechod ze střední školy bez technického zaměření. Přednášky jsou koncipovány tak, aby doplňovaly přednášky a cvičení předmětu Základy konstruování a jsou zaměřeny nejen na podrobnější vysvětlení probírané látky, ale jsou využity např. i pro přípravu na kontrolní testy a zkoušku z předmětu Základy konstruování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola účasti na přednáškách.Zameškaná výuka je nahrazována po dohodě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-FIN , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)
  obor B-MAI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)
  obor B-MTI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)
  obor B-MET , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)
  obor B-PDS , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-S1R , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)
  obor B-STI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zobrazování v pohledech. Pravoúhlé promítání, metoda 1.
2. Zobrazování v řezech. Kótování (úplnost,jednoznačnost,přehlednost).
3. Příprava na kontrolní test 1 v předmětu Základy konstruování I.
4. Tolerance délkových rozměrů.
5. Struktura povrchu. Základní pojmy.
6. Geometrické tolerance tvaru, orientace, umístění a házení. Základny.
7. Geometrické tolerance. Všeobecné tolerance.
8. Příprava na kontrolní test 2 v předmětu Základy konstruování I.
9. Závity. Zobrazování, značení, kótování a tolerování metrického závitu.
10. Kótování funkční a technologické (účelnost kótování).
11. Kótování roztečí děr. Funkční a nefunkční díry - způoby kótování.
12. Kótování roztečí děr. Funkční a nefunkční díry - způoby kótování (pokrač.).
12. Příprava na zkoušku ze Základů konstruování I.

eLearning