Detail předmětu

Základy konstruování

FSI-1KAk. rok: 2011/2012

Čtení a tvorba konstrukční (převážně výkresové) dokumentace z hledisek zobrazování, kótování, přesnosti rozměrů, jakosti povrchu,geometrické přesnosti, funkce a zaměnitelnosti, volby jakosti, materiálu, polotovaru a normalizovaných funkčních a technologických prvků. Vybrané strojní součásti a montážní jednotky z hlediska funkce a výkresové dokumentace.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět Základy konstruování umožňuje studentům získat znalosti o zobrazování, kótování, rozměrové a geometrické přesnosti, jakosti povrchu, volbě materiálu, polotovarech a normalizovaných prvcích strojních součástí. Student se naučí uvedené aplikovat s přihlédnutím k funkci a zaměnitelnosti na výkresech součástí, vyrobených z tvářených polotovarů. Možnost využití grafických editorů.

Prerekvizity

Předpokládají se pouze znalosti ze střední školy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: účast ve cvičeních, vypracování grafických prací(programů), testů a pracovních úloh. Za grafické práce (programy) a testy musí student získat minimálně 10 bodů (ze 40 možných). Student musí splnit všechny čtyři podmínky.
Zkoušku tvoří počítačový test s úlohami s výběrem odpovědi. Získat lze max. 60 bodů.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení cvičení(max.40 bodů) a zkoušky (max.60 bodů). Výsledná klasifikace je podle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu Základy konstruování je seznámit studenty s náležitostmi výkresu součásti tak, aby byli schpni je aplikovat. Důraz je kladen na zajištění funkce a zaměnitelnosti. Úkolem předmětu je, aby studenti pochopili, že tvorba výkresu součásti je syntézou jeho náležitostí a tvorba technické dokumentace je a zůstane základním dorozumívacím prostředkem strojního inženýra.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve cvičeních je kontrolovaná. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-FIN , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor B-MAI , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor B-MTI , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor B-MET , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor B-PDS , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-S1R , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor B-STI , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zobrazování v pohledech.
2. Zobrazování v řezech. Kótování.
3. Tolerance délkových rozměrů.
4. Tolerance délkových rozměrů.
5. Struktura povrchu.
6. Geometrické tolerance.
7. Geometrické tolerance. Kótování roztečí děr.
8. Kótování roztečí děr. Základní pravidlo tolerování a závislé tolerance.
9. Kótování funkční a technologické.
10. Závity.
11. Technické materiály.
12. Strojní součásti.
13. Strojní součásti.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Náležitosti výkresu součásti.
2. Zobrazování v pohledech. Zadání 1. programu (P1) a pracovních úloh (PÚ).
3. Zobrazování v řezech.
4. Průběžná kontrola 1. Zadání P2.
5. Tolerance délkových rozměrů. Odevzdání P1.
6. Vybrané funkční a technologické prvky.
7. Zadání P3. Geometrické tolerance.
8. Odevzdání P2. Kótování roztečí děr.
9. Průběžná kontrola 2. Kótování roztečí děr.
10. Normalizace kovových materiálů.
11. Odevzdání P3. Kótování funkční a technologické.
12. Průběžná kontrola 3. Kontrola PÚ.
13. Kontrola úplnosti programů a PÚ. Zápočet.

eLearning