Výběr fakulty

Najdětesikolegy
azaměstnancenaFSI

Fakulta strojního inženýrství je s více než 4 200 studentů největší strojní fakultou v ČR a také nejlépe hodnocenou fakultou zaměstnavateli z hlediska kvality přípravy absolventů. Zájemci si mohou vybrat z více než 50 studijních oborů a specializací a mají-li zájem, mohou zvolit i některý ze 4 studijních programů ve spolupráci se zahraniční univerzitou, kde výuka probíhá v cizím jazyce. V bakalářském studiu fakulta dále nabízí studium profesního charakteru zaměřené na praxi. Absolventi jsou vysoce hodnoceni nejen v českých, ale i zahraničních strojírenských, výzkumných a jiných technických oborech.

Možnosti spolupráce

Naši absolventi jsou vysoce profilovaní a žádaní nejen na českém trhu práce

 • 97 %

  absolventů pracuje do tří měsíců od ukončení studia

 • 68 %

  studentů získá zkušenosti z praxe již v době studia

 • 1. místo

  získala fakulta v soutěži Škola roku doporučená zaměstnavateli 

 • ∼1 100

  takový je počet absolventů Bc. a Mgr. studia za rok

V jakých oborech vychováváme budoucí hvězdy

 • Energetika

 • Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

 • Materiálové inženýrství

 • Automobilní a dopravní inženýrství

  • Stavba strojů a zařízení

  • Výrobní stroje, systémy a roboty

  • Letecký provoz a stavba letadel

  • Průmyslový design

  • Mechatronika

  • Přesná mechanika a optika

  • Slévárenské technologie

  • Industrial engineering

Možnosti spolupráce

 • Vedení závěrečné práce

  Zadejte našim studentům bakalářskou či závěrečnou práci.

  Zjistit více

 • Pracovní stáž/Trainee program

  Nabídněte studentům krátkodobé i stálé pracovní příležitosti.

  Zjistit více

 • Den firem

  Chcete se se studenty setkat přímo? Přihlašte se na akci Den firem.

  Zjistit více

 • Podpora studia

  Chcete dostat vaši firmu do povědomí studentů? Podpořte jejich studium sponzorstvím.

  Zjistit více

Zajímá vás něco jiného? Kontaktujte nás

Ing. Michaela Turčanová

Ing.

MichaelaTurčanová

Koordinátorka spolupráce s firmami

+420 54114 2874
turcanova@fme.vutbr.cz


Ing. Tomáš Mauder, Ph.D.

Ing.

TomášMauder

Ph.D.

Manažer transferu technologií Fakulty strojního inženýrství

541143252
mauder@fme.vutbr.cz