Výběr fakulty

Najdětesikolegy
azaměstnancenaFP

Fakulta podnikatelská v roce 2017 oslavila 25 let od svého založení. Za dobu své existence si fakulta vydobyla významné a unikátní postavení mezi ekonomicko–manažerskými fakultami v České republice, a to zejména svým zaměřením na firemní sféru. Absolventi nejenže snadno nacházejí uplatnění na trhu práce, ale často se také věnují vlastnímu podnikání.

Možnosti spolupráce

Naši absolventi se na trhu práce neztratí.

 • ∼87 %

  studentů bakalářských programů zakončí úspěšně svá studia

 • ∼86 %

  studentů magisterských programů zakončí úspěšně svá studia

 • 100 %

  absolventů prezenčního bakalářského studia má za sebou povinnou praxi

V jakých oborech vychováváme budoucí hvězdy

 • Řízení a ekonomika podniku

 • Účetnictví, daně a finanční řízení podniku

 • manažerská informatika

 • informační management

 • ekonomika a procesní management

 • european business and finance

Možnosti spolupráce

 • Zadání závěrečné práce

  Zadejte našim studentům téma bakalářské či diplomové práce.

  Zjistit více

 • Účast na výuce

  Zapojte se do výuky odborných předmětů.

  Zjistit více

 • Možnost exkurzí

  Ukažte studentům, jak to ve vaší firmě funguje.

  Zjistit více

Máte zájem s námi spolupracovat? Kontaktujte nás

doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D.

doc. Ing.

ZdeňkaKonečná

Ph.D.

Proděkanka pro vnější vztahy

+420 54114 3756
konecna@fbm.vutbr.cz