Propagační materiály VUT

Pro osobní potřebu

Předměty pro osobní potřebu lze zakoupit v Ústřední knihovně v budově rektorátu VUT na Antonínské 1.

Ústřední knihovna

Fakultní vnitroobjednávky

Výdej je možný na Odboru marketingu a vnějších vztahů, kancelář 1.20.
Postup pro objednání propagačních předmětů (pdf)

Kontaktní osoba: Stanislava Pokorná