• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Mezinárodní aktivity

Vysoké učení technické v Brně je zapojeno do mnoha mobilitních programů, které umožňují jak studentům, tak i akademickým pracovníkům vyjet na studijní či pracovní pobyty do zahraničí. Z úrovně celé univerzity i z úrovně jednotlivých fakult jsou uzavírány smlouvy o spolupráci s mnoha univerzitami z celého světa.

Jako příklady mobilitních programů, do kterých je VUT zapojeno, je možné uvést Erasmus+, rozvojové programy MŠMT (freemovers, rámcové smlouvy), CEEPUS, Aktion, Norské fondy atd.

VUT také nabízí možnost studovat v rámci tzv. double-degree či joint-degree programů. Studenti tak mohou strávit část studií v zahraničí a v případě double-degree programu získat dva diplomy - jak z mateřské VUT, tak ze zahraniční partnerské univerzity. 

VUT je členem několika mezinárodních organizací, např. v Evropské asociaci univerzit (EUA), ve sdružení nejvýznamnějších evropských technických univerzit CESAER či ve sdružení evropských měst a technických univerzit EUniverCities.

Kontakt
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Antonínská 548/1, Brno 601 90
telefon: viz nejčastější čísla
e-mail: vut@vutbr.cz
www.vutbr.cz
www.vut.cz

Virtuální prohlídka

IČ 00216305
DIČ CZ00216305

datová schránka: yb9j9by 
BUT at Facebooku BUT at Twitter BUT at Youtube

Videoarchiv
Nejsem idol