• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Volný čas a sport

Volný čas

Sport

Sportovní aktivity jsou na VUT v Brně zajišťovány vysokoškolským ústavem Centrum sportovních aktivit (CESA). CESA zajišťuje nejen výuku ve studijním programu Management v tělesné kultuře (akreditován na Fakultě podnikatelské), ale i celoroční tělovýchovné a sportovní aktivity pro studenty a zaměstnance VUT v Brně, péči o několik sportovních areálů, spolupráci na organizaci sportovních akcí, výběr a přípravu sportovní reprezentace VUT v Brně atd.

Nabídka sportovních aktivit je velice pestrá a poskytuje prostor pro individuální i kolektivní sportování. Studenti mají k dispozici téměř 50 sportovních specializací na 5 výkonnostních úrovních. Na výběr jsou jak klasické sporty, tak i ty méně obvyklé  (např. bojová umění, břišní tanec, capoeira, bouldering, in-line, golf, Port de Bras, veslařské trenažéry, žonglování atd.).

Univerzita se může pochlubit řadou vynikajících sportovců, kteří přivážejí medaile z republikových, evropských i světových soutěží. Moderní sportoviště a kvalitní tělovýchovné služby poskytují prostor pro kondiční přípravu předním brněnským sportovním klubům (HC Kometa, volejbalistky a basketbalistky SK Královo Pole aj.).

Pozornost je věnována i handicapovaným studentům či aktivním seniorům, kteří se zapojují do programu Univerzita třetího věku.

Podrobné informace o všech službách, které Vám CESA může nabídnout, naleznete na webových stránkách www.cesa.vutbr.cz.

Volný čas a sport

Kontakt

CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Technická 2896/2, 616 69 Brno
telefon: 541 142 281
fax: 541 142 282
e-mail: info@cesa.vutbr.cz
http://www.cesa.vutbr.cz