• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Pronájem sportovišť

VUT v Brně disponuje velmi kvalitním sportovním zázemím, které je využíváno nejen pro výuku. Každým rokem se zde koná mnoho sportovních akcí jak na národní, tak i mezinárodní úrovni a sportoviště využívají k tréninku jak sóloví sportovci, tak i sportovní a reprezentační oddíly. Mnohé z těchto prostor jsou nabízeny k pronájmu i pro širokou veřejnost, a to jak pro pravidelnou, tak i jednorázovou sportovní činnost. Veškeré záležitosti týkající se sportovního vyžití má na starosti Centrum sportovních aktivit.