• JobChallenge 2017
 • Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Knihovny

Na VUT v Brně působí celkem 9 knihoven, které poskytují knihovnicko-informační služby. 8 z nich je provozováno přímo na fakultách a nefakultním součástem jsou služby zajištěny Ústřední knihovnou, která se nachází na Rektorátu.

Služby poskytované knihovnami:

 • zpracování, uchovávání a zpřístupňování knihovního fondu
 • informační, poradenské a konzultační služby
 • rešeršní služby
 • reprografické služby (kopírování, tisk či vázání dokumentů)
 • elektronické služby (přístupy k elektronickým informačním zdrojům)
 • půjčování čteček elektronických knih (vybrané knihovny)
   
 • Portál knihoven
 • Primo - vyhledávání v informačních zdrojích

Seznam knihoven VUT v Brně

Ústřední knihovna VUT v Brně
Antonínská 548/1, 601 90  Brno
informace o knihovně | stránky knihovny
Knihovna Fakulty architektury
Poříčí 5, 639 00 Brno
informace o knihovně | stránky knihovny
Knihovnické informační centrum Fakulty stavební
Veveří 95, 602 00 Brno
informace o knihovně | stránky knihovny
Knihovna Fakulty výtvarných umění
Údolní 244/53, 602 00 Brno
informace o knihovně | stránky knihovny
Areálová knihovna FEKT
Technická 12, 616 00 Brno
informace o knihovně | stránky knihovny
Knihovna Fakulty chemické
Purkyňova 464/118, 612 00 Brno
informace o knihovně | stránky knihovny
Knihovna Fakulty informačních technologií
Božetěchova 2, 612 66 Brno
informace o knihovně | stránky knihovny
Knihovna Fakulty podnikatelské
Kolejní 2906/4, 612 00 Brno
informace o knihovně | stránky knihovny
Areálová knihovna Fakulty strojního inženýrství
Technická 2, 616 69 Brno
informace o knihovně | stránky knihovny