• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Doktorské studium

VUT v Brně nabízí 3 až 4leté doktorské studium v 21 aktivních akreditovaných bakalářských studijních programech s velkým počtem zajímavých studijních oborů a to formou prezenčního nebo kombinovaného studia.  Po jeho úspěšném ukončení získá absolvent titul doktor (Ph.D.).

Témata dizertačních prací a školitelé jsou uvedeni na webových stránkách příslušných fakult a Ústavu soudního inženýrství (ÚSI).

Přijímací řízení do doktorských studijních programů je v kompetenci jednotlivých fakult a ÚSI.  Jednou z podmínek pro přijetí do doktorského studijního programu je doklad o úspěšném absolvování magisterského vzdělání.

Doktorské studium