• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Ověření platnosti průkazu VUT v Brně

Ověření, zda je osoba prokazující se průkazem studenta VUT skutečně studentem VUT v Brně

Datum, ke kterému chcete informaci ověřit
Osobní číslo nebo číslo průkazu studenta
Tip: Číslo průkazu můžete zadat i ve více tvarech i bez mezer. Příklad:
VUT 420 422 123 456 X
420 422 123 456 X
422 123 456 X
123 456 X

Obecné ověření platnosti průkazu VUT

Zadejte číslo průkazu zaměstnance, studenta nebo jiného typu průkazu VUT, který chcete ověřit na platnost
Tip: Číslo průkazu můžete zadat i ve více tvarech i bez mezer. Příklad:
VUT 420 422 123 456 X
420 422 123 456 X
422 123 456 X
123 456 X