9.9.2019: Zpráva z akce - METEC & 4th ESTAD (European Steel Technology and Application Days)

Konference ESTAD je významnou událostí v hutnictví, ocelářství a zpracování kovových i nekovových materiálů, která se koná pouze 1krát za 4 roky. Aktivně se této konference účastní velké množství světových firem jako je např. SMS-group, PRIMETALS, DANIELI, SIMENS a výzkumných organizacích včetně světových univerzit. Konference proběhla 24. 6. - 28. 6. 2019 na klasickém místě a to v konferenčním centru Düsseldorfských veletrhů. Tato akce vždy probíhá s připojeným veletrhem METEC.

Projekt VUT Příležitost CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000645

Účastník: Ing. Tomáš Mauder, Ph.D.

Datum a cíl cesty: 24. 6. 2019 - 28. 6. 2019 Düsseldorf, Německo

Celkem bylo prezentováno kolem 525 příspěvků probíhající v šesti paralelních sekcích. Nově byla přidána i sekce s názvem Industry 4.0. Problematika výroby a zpracování železných i neželezných materiálů je vždy spojena s otázkou optimalizace ekonomické avšak se zřeteli na zodpovědnosti k životnímu prostředí. Přednášky byly voleny tak, aby co nejlépe propojily výzkumnou a akademickou sféru se sférou průmyslovou. Mezi partnery akce patří společnosti: ALPIQ, John Cockerill, Quaker, SMS-group, ASMET a další.


Z pozice BDM hodnotím jako nejpřínosnější osobní kontakty a konzultace se zahraničními účastníky. Asi nejvýznamněji hodnotím pracovní jednání se zástupci firmy HYUNDAI STEEL COMPANY pod vedením Eun-Kyu Lee z výzkumné skupiny plynulého odlévání oceli. Jejich zájem byl zejména o výpočetní model Brno dynamic solidification model, ale rovněž i o možnosti projektové spolupráce mezi VUT a HSC.

Veletrh METEC, probíhající paralelně ke konferenci ESTAD byl z pozice BDM rovněž velice přínosný. Veletrhu se účastnilo přes 17tisíc návštěvníků z více než 100 zemí světa. Počet vystavovatelů byl necelých 2400 s celkovou veletržní plochou přes 21tisíc čtverečních metrů.
V rámci veletrhu jsem získal velké množství kontaktů na výrobní firmy, které mají zájem o spolupráci s akademickou sférou a mohl jsem tak nabízet celé portfolio našich služeb. Zejména to pak byly firmy VUHŽ a.s., SMS Demag, Primetals, Lechler. Jednání o spolupráci proběhlo rovněž s italskou firmou COSTAMPRESS S.p.A, která plánuje návštěvu VUT ohledně možné spolupráce na výzkumných aktivitách o oblasti výroby a zpracování hliníku pro automobilový průmysl.

Příští 5-tý ročník konference ESTAD proběhne za 4 roky opět v Dubrovníku v Chorvatsku.


Publikováno: 09.09.2019 07:51

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/ott/f18972/d187787