6.1.2020: Nová pravidla týkající se transferu technologií

Dne 12. 12. 2019 vydalo Vysoké učení technické v Brně dvě nová rozhodnutí rektora: Rozhodnutí č. 5/2019 –Odměňování původců poznatku a Rozhodnutí č. 6/2019 – Pravidla tvorby a čerpání prostředků patentového fondu. Tyto nové normy jsou účinné od 1. 1. 2020.

Rozhodnutí č. 5/2019 Odměňování původců poznatku
Toto rozhodnutí upravuje odměňování původců vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, autorských děl a dalších poznatků, také stanoví výši jednorázové odměny původcům a způsob rozdělení příjmů z komercializace poznatku mezi původce a VUT. Dále stanoví podmínky a způsob výplaty jednorázové odměny a odměny z komercializace.Podstatnou změnou oproti předešlému způsobu jednorázového odměňování původce je hodnocení na základě zákonných kritérií a použití příslušného koeficientu. Odkaz na rozhodnutí.

Rozhodnutí č. 6/2019 Pravidla tvorby a čerpání prostředků patentového fondu
Toto rozhodnutí definuje Patentový fond, za jakým účelem je tvořen a co ho tvoří, pravidla jeho čerpání, náklady, které lze hradit z patentového fondu. Dále toto rozhodnutí definuje náležitosti žádosti o příspěvek z tohoto fondu, rozhodování o čerpání. Odkaz na rozhodnutí.


Publikováno: 06.01.2020 14:06

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/ott/f18972/d193932