3.9.2020 Seminář na míru vašim potřebám

Odbor transferu technologií nabízí uspořádání vzdělávací akce či kurzu k tématům duševního vlastnictví a jeho ochrany, využití výsledků vznikajících v různých dotovaných výzkumných projektech i mimo ně, či o obecných právních otázkách řešení dotovaných projektů.

Vzdělávací akce a kurzy je možné připravit na míru konkrétním potřebám fakulty či ústavu a přednést je v českém či anglickém jazyce.

Pro řešitelé projektů, kteří ve svém projektu plánují patent či užitný vzor doporučujeme i téma ochrany duševního vlastnictví a souvisejících procesů na VUT.

Pokud máte zájem o vzdělávací akci či kurz k problematice duševního vlastnictví či souvisejícím tématům, neváhejte se obrátit na manažery transferu technologií pro vaši fakultu, Ing. Janu Joklovou Kaňovou, Ph.D. či JUDr. Tomáše Kubešu, Ph.D. Rozsah i obsah kurzu připravíme dle vašich potřeb. Obvyklý rozsah kurzu je nejméně půl hodiny (ideálně však aspoň hodinu) a pokrývá obecný úvod do problematiky a procesy ochrany duševního vlastnictví na VUT. Kurz se může konat v prostorách vaší fakulty či v budově rektorátu. V případě potřeby či dalších karanténních opatření školení zajistíme i online s využitím MS Teams.

V novém semestru bude OTT zajišťovat školení například na Fakultě strojního inženýrství, Výzkumném ústavu rostlinné výroby, Univerzitě Pardubice, ČVUT či JCMM.

Rádi připravíme školení i pro Vás.


Publikováno: 03.09.2020 14:16

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/ott/f18972/d201807